Pátek, 22. října, 2021

Soudci Pejchalovi se prodloužil mandát u Evropského soudu pro lidská práva do 10. prosince

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Soudci Evropského soudu pro lidská práva Aleši Pejchalovi skončí mandát až 10. prosince 2021. Odchod Aleše Pejchala z úřadu soudce se tak odehraje na Den lidských práv. Nově zvolená soudkyně za ČR Kateřina Šimáčková složí soudcovský slib 13. prosince 2021.

Původně měl mandát soudci Aleši Pejchalovi skončit k 31. říjnu 2021. Soudcem byl zvolen v roce 2012 na devět let. Nyní se jeho mandát prodlužuje o šest týdnů, jak Aleš Pejchal potvrdil České justici. Jak dále upozornil, skončí ve funkci soudce Evropského soudu pro lidská práva přesně ve světový Den lidských práv 10. prosince 2021.

Nově zvolená soudkyně za Českou republiku česká ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková se ujme úřadu až 13. prosince 2021 poté, co složí soudcovský slib u ESLP, jak o tom již dříve informoval Ústavní soud ČR.

Jde o standardní postup podle pravidel Evropského soudu pro lidská práva, podle kterých musí soudce zvolení Parlamentním shromážděním Rady Evropy nastoupit do své funkce nejpozději do tří měsíců po zvolení. Kateřina Šimáčková byla zvolena dne 28. září 2021. Čas nastoupit do funkce má tedy do 28. prosince 2021. Do té doby drží úřad stávající soudce.

Ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková Foto: Ipscan

Světový den lidských práv byl vyhlášen Organizací spojených národů v roce 1950 na datum 10. prosince a má být oslavou přijaté Všeobecné deklarace lidských práv, která byla Valným shromážděním OSN schválena dva roky před tím 10. prosince 1948. Československo se tehdy zdrželo hlasování spolu s Polskem, SSSR, Ukrajinou, Saúdskou Arábií, Jugoslávií, JAR a Běloruskem.

Jakkoli OSN nemá s Evropským soudem pro lidská práva nic společného, její úmluvy a mezinárodní smlouvy jsou v rozsudcích často využívány a citovány.

Evropský soud pro lidská práva je orgánem Rady Evropy, která sdružuje 47 členských států – Vysokých smluvních stran včetně například Ruska nebo Turecka. Každý stát obsazuje u Soudu úřad jednoho soudce, kterého volí Parlamentní shromáždění Rady Evropy na devět let. Kromě toho je mandát soudce omezen i věkem, a to hranicí 70 let.

Soud se skládá z pěti administrativních jednotek – sekcí, kam jsou soudci přiděleni a z Velkého senátu. Sekce mají předsedy a místopředsedy. Uvnitř sekcí pak pracují senáty. Velký senát tvoří 17 soudců, kteří jsou ustaveni ke konkrétnímu případu. Soudci ESLP nezastupují u soudu žádný stát, nýbrž zasedají u soudu jako soukromé osoby.

Kromě toho státy k ESLP vysílají tzv. ad hoc soudce, kteří mohou zvoleného soudce nahradit například když zvolený soudce v případu, který má rozhodovat, prohlásí konflikt zájmů. Na nynějším seznamu ad hoc soudců za Českou republiku jsou uvedeni dva ze tří letošních kandidátů na řádného soudce, je to Kateřina Šimáčková a Pavel Simon. Soudkyní byla nakonec drtivou většinou hlasů poslanců shromáždění zvolena Kateřina Šimáčková, jak Česká justice již dříve informovala.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY