Robert Pelikán: Nabídneme premiérovi rekodifikaci zákona o státním zastupitelství

Na ministerstvu spravedlnosti působí ve funkci prvního náměstka něco málo přes tři týdny. Těch třiadvacet dní strávil Robert Pelikán v práci - včetně víkendů. Plán...

Prof. Pavel Šámal: Atmosféra kolem státních zástupců a obhájců nám nepomáhá

Do debaty o přípravách nového trestního řádu nedávno vstoupila slova prof. Jiřího Jelínka, který rekodifikační komisi vedenou prof. Pavlem Šámalem označil za zástěrku pro...

Stát nadále nebude mít povinnost vymáhat škodu po úřednících

Stát nadále nebude muset vymáhat po úřednících škodu, kterou mu způsobili nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným postupem. Předlohu TOP 09 a Starostů, která by tuto...

ČAK kritizuje ministra Dienstbiera za vyhození advokátů z legislativní rady

Česká advokátní komora má obavy o vyvážení legislativního procesu ve věcech, které se dotýkají advokacie nebo obecněji práv zastupovaných klientů. Její předseda Martin Vychopeň...

Kdo způsobí škodu radou, musí ji podle NOZ nahradit

Kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník, nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou...

Trestní odpovědnost právnických osob je destrukcí trestního práva

Úmysl trestat právnické osoby stejně jako lidi za veškeré trestné činy je nepřiměřeným zpřísněním trestní represe a porušuje zásadu trestního práva ultima ratio. Novela...

Nejkrásnější zákon ve sněmovně naráží, proti je i výbor pro veřejnou...

Sněmovní výbor pro veřejnou správu ve čtvrtek večer doporučil plénu značnou většinou hlasů zamítnout poslaneckou předlohu o zveřejňování smluv na internetu. Vůči předloze opět...

Litvínovský experiment: Zákaz hazardu vede hráče do černých klubů

Měl to být krok, který zbaví město alespoň části drobné kriminality a zamezí tomu, aby sociálně slabí házeli peníze, které dostávají na dávkách od...

Jiří Jelínek: Komise pro trestní řád na mě působí jen jako...

Prof. Jiří Jelínek zastupuje v komisi pro rekodifikaci trestního řádu akademickou sféru. Jako vedoucí katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy má blíž k té...

Máme málo trestně stíhaných firem? Rozšiřme škálu trestných činů

Je-li v ČR počet policií trestně stíhaných firem od účinnosti zákona o trestní odpovědnosti právnických osob každý rok do stovky a počet soudy odsouzených firem...