Malá zbraňová novela byla předložena vládě, na stole ji mají pracovní komise legislativců

„Zároveň nás, vážený pane premiére, šokovalo Vaše veřejné prohlášení pro média po jednání vlády, kdy jste prohlásil, že ,...zatím není uvažováno o stažení podané žaloby...´ z vlastní iniciativy naší země," píší občanů Babišovi. Foto. archiv

Tzv. malou novelu zákona o zbraních a střelivu má na stole Legislativní rada vlády (LRV). V současnosti se materiálem zabývají pracovní komise LRV. České justici to na dotaz sdělila mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá. Ministerstvo vnitra podle ní malou zbraňovou novelu předložilo vládě bez rozporů už v prosinci po připomínkovém řízení, kde návrh doznal drobných změn.

Stát tak dodržuje harmonogram prací na malé zbraňové novele, ke které musel přistoupit v reakci na evropskou směrnici o kontrole a držení zbraní, kterou má Česká republika implementovat do 14. září 2018. Tzv. malá zbraňová novela má vyhovět základním parametrům evropské směrnice tak, aby Česká republika nebyla postižitelná. K tomu má však do dvou let vzniknou komplexně nová legislativa o zbraních, střelivu, jejich nabývání, držení a nakládání s nimi.

Návrh byl předložen s drobnými změnami

Z předkládací zprávy malé novely vyplývá, že ministr pro legislativu a lidská práva Jan Chvojka (ČSSD) zkrátil loni v listopadu na žádost ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) připomínkové řízení na deset pracovních dní a podle pravidel Legislativní rady vlády stanovil, že se k této malé novele neprovede zpráva RIA. Vypořádání zásadních připomínek se podle předkládací zprávy uskutečnilo 4. prosince 2017 přímo v prostorách ministerstva vnitra.

Poté byla malá zbraňová novela předložena vláda, která ji postoupila legislativní radě: „Návrh zákona byl předložen vládě již v prosinci 2017. Nyní se jím zabývají pracovní komise Legislativní rady vlády,“ uvedla Hana Malá.

Na další dotazy České justice ohledně výsledků připomínkového řízení a eventuálních změn oproti původnímu návrhu malé zbraňové novely uvedla, že připomínkovým řízením nedošlo ke změně obsahu ministerského návrhu: „Připomínky uplatněné povinnými připomínkovými místy v rámci meziresortního připomínkového řízení byly všechny vypořádány. Text návrhu zákona se měnil jen drobně, byly upravovány a zpřesňovány formulace a definice, ale nedošlo ke změně obsahu návrhu. Změny nebyly zásadní. Byla doplněna a rozšířena důvodová zpráva, kde byly podrobněji vysvětleny navrhované změny. Návrh zákona tak byl vládě předložen bez rozporů,“ uvedla pro Českou justici.

Hlavními změnami tak podle předkládací zprávy zůstávají:

1) S odkazem na revidující směrnici jsou zaváděny 2 nové kategorie zbraní A-I a C-I. Jde o zbraně, které dnes tvoří podmnožinu zbraní kategorie B, resp. D.

2) Zpřesnění podmínek nabývání vlastnictví, držení a nošení vybraných kategorií zbraní a střeliva. Vymezení důvodů, pro které lze žádat o udělení výjimky.

3) Omezení velkokapacitních zásobníků.

4) Kontrola a předávání informací mezi držiteli zbrojních licencí a Policií České republiky a mezi členskými státy navzájem.

5) Doba platnosti zbrojního průkazu se v souladu s požadavky revidující směrnice zkrátí z 10 let na 5 let.

6) Úprava výše souvisejících správních poplatků.

Komplexně nová úprava až v roce 2019

O minimalistické novele a dvoufázovém postupu prací rozhodla usnesením vláda loni v říjnu, jak o plánu Česká justice informovala.

K důvodům dvoufázového postupu se ministerstvo vnitra vrací ještě v předkládací zprávě k předmětné malé zbraňové novele: „Vzhledem ke stanovené lhůtě pro implementaci představuje takováto minimalistická novelizace zákona o zbraních jediné řešení. Výsledkem přijetí návrhu zákona bude nevyhnutelně nekoherentní právní předpis. Z tohoto důvodu bude třeba následně přijmout zcela novou právní úpravu, která zajistí soulad českého právního řádu s novými požadavky vyplývajícími z revidující směrnice při současném zajištění srozumitelnosti a jednoznačnosti právní úpravy a odpovídají úrovně právní jistoty. S přijetím zcela nového návrhu zákona upravujícího problematiku zbraní a střeliva počítá usnesení vlády č. 740  – předložení návrhu vládě do května 2019,“ vysvětluje ministerstvo vnitra jako předkladatel v předkládací zprávě.

Loni v létě podala Česká republika žalobu na zrušení evropské zbraňové směrnice u Soudního dvora EU, což ovšem zemi nezprošťuje povinnosti směrnici implementovat.

V ČR bylo podle analýzy ministerstva vnitra v roce 2016 celkem 300 000 držitelů zbrojních průkazů. Ročně je vydáváno 60 000 zbrojních průkazů. Počet držitelů průkazu zbraně byl v roce 2016 celkem 830 000. Zbrojní licenci drží 2 100 držitelů. Také o výchozí analýze vnitra Česká justice podrobně informovala.

Irena Válová