Trestní stíhání zastupitelstev rezonuje obcemi

Ostravice v Beskydech. Místo, kde se odehrává jedno z absurdních divadelních představení dnešní doby. Foto: archiv

Místopředseda hnutí Starostové a nezávislí Stanislav Polčák chce přenést téma stíhání členů zastupitelstev na parlamentní půdu. Do sněmovny chce pozvat starosty i představitele státního zastupitelství, aby si trend stíhání za hlasování navzájem vysvětlili.

Na malé vesnici se nestává, že starosta zázračně zbohatne. Na malé vesnici lidé vědí, kde starostu vždycky najdou, lidé vidí, kam a do čeho jdou jejich peníze. Lidé mají možnost ovlivňovat místní samosprávu a také to činí. Udržujeme tradice, které fungují po staletí, peníze používáme odpovědně a ku prospěchu občanů, podporujeme místní lidi a místní podnikání, takové věty zazněly v kandidátském projevu libereckého hejtmana a nového předsedy Starostů a nezávislých Martina Půty na sněmu v Průhonicích. Otázka ovšem zní: co na to policie?

Policie si totiž často myslí něco jiného, o čemž svědčí trend trestně stíhat členy zastupitelstev nebo celá zastupitelstva za hlasování, a to i za hlasování, která jsou samosprávami považována za zájem občanů. Typickým příkladem je prodej bytu pod cenou lékaři, aby obec získala stálého doktora nebo pronájem nikoli za nejvyšší cenu, protože obec dává přednost koloniálu před hernou.

Česká justice se trestnímu stíhání samospráv obcí věnuje dlouhodobě. Podpora místního podnikání, staletých tradic nebo zájmu občanů se může v současnosti na základě trestního oznámení změnit v trestní řízení.

Že jde o problém, potvrdil České justici místopředseda Starostů a poslanec Stanislav Polčák. „Trestní stíhání zastupitelstev rezonuje ve všech krajích a zejména v malých obcích. Vím to, protože jsem všech čtrnáct krajů v rámci kampaně projel. Lidé se na to ptají a debatují o tom,“ uvedl pro Českou justici.

Podle jeho slov nemohou být všichni zastupitelé současně právníky, ekonomy, cenovými odhadci, odborníky na  zákon o zadávání veřejných zakázek. Jsou známy případy, kdy zastupitelé učinili rozhodnutí v dobré víře, a nakonec byli odsouzeni za nedbalostní delikt, pro odsouzení se v současnosti nevyžaduje úmysl, stačí nebýt odborník. Tím se ovšem značně zužuje výběr kandidátů do zastupitelstev.

„Pokud zastupitel odpovídá ve své funkci veškerým svým majetkem a ještě je kriminalizován, je to opravdu problém. Je to proti zájmu přivést do politiky co nejvíce občanů,“ říká Polčák, který proto hodlá iniciovat v poslanecké sněmovně jednání a seminář ústavně-právního výboru, kam by měli být přizváni představitelé Nejvyššího státního zastupitelství, aby poslanci slyšeli, jakou argumentaci v této věci uplatňuje orgán činný v trestním řízení.

O uspořádání seminář ke kriminalizace rad a zastupitelstev hodlá požádat do dvou měsíců předsedu výboru Jeronýma Tejce tak, aby se akce konala do podzimních voleb.

-ire-