O obžalobě ve vojenské části kauzy Nagyová má být rozhodnuto do konce dubna

Policie vyšetřování ukončila v únoru, na řadě je Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. O tom, zda podá obžalobu, chce rozhodnout do konce dubna. Repro: ČT

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci chce do konce dubna rozhodnout, jak dál naloží s takzvanou vojenskou větví kauzy Nagyová, tedy tou částí, v níž jsou obviněni důstojníci Vojenského zpravodajství ze sledování bývalé manželky premiéra Petra Nečase Radky. Stále ale není jasné, zda to znamená, že žalobce do konce dubna podá k soudu obžalobu.

Zatímco v ostatních částech vyšetřování, které loni v červnu vyvrcholilo spektakulárním zásahem na Úřadu vlády a pádem Nečasova kabinetu, se policie může pochlubit především masivními úniky odposlechů a jiných částí spisu do Lidových novin a časopisu Respekt, ve vojenské větvi se dostala o krůček dál. V únoru bylo ukončeno vyšetřování, spis si vzal k prostudování olomoucký žalobce Rostislav Bajger.

Advokáti obviněných zpravodajců počátkem dubna urgovali další postup a začali připravovat stížnost pro průtahy v řízení. Nakonec se dočkali příslibu, že o věci má být konečně rozhodnuto. „Dopisem ze 7. dubna mi státní zástupce dr. Brzobohatý sdělil, že rozhodnutí o dalším postupu lze očekávat v průběhu tohoto měsíce,“ sdělil České justici advokát Tomáš Sokol, který zastupuje bývalého šéfa Vojenského zpravodajství Ondreje Páleníka.

Česká justice se informaci snažila ověřit i u vrchního státního zástupce v Olomouci Iva Ištvana, ten odpověděl takto: „Informace o postupu státního zástupce jsou veřejnosti sdělovány formou tiskových zpráv.“ K této věci zatím VSZ žádnou tiskovou zprávu nevydalo.

Ištvan už dříve reagoval na spekulace, že se VSZ rozmýšlí, ke kterému soudu obžalobu podat, slovy, že VSZ bude postupovat striktně podle zákona. V takovém případě by přicházel v úvahu některý z obvodních soudů v Praze.

Olomoucké zastupitelství zároveň naznačilo, že ve věci Jany Nagyové vynášejí informace do médií sami advokáti. „V uplynulém měsíci byl obhajobě na její žádost zpřístupněn trestní spis vedený u VSZ v Olomouci v trestní věci proti obv. Janě Nečasové (dříve Nagyové) a spol. Obhajoba tak realizovala své zákonné právo ve smyslu § 65 tr. řádu nahlížet do trestního spisu a pořizovat si  jeho kopii. V následujícím období došlo ke zveřejnění některých písemností v médiích, tato současně předem informovala o plánovaných termínech výslechů konkrétních svědků,“ píše se na stránkách zastupitelství.

Robert Malecký