Předseda soudu ukončil řeč Amal Ramzi Clooney

Amal Ramzi Clooney se nevešla do časového limitu. Repro: echr,coe.int

Hvězdná pověst a mimořádné PR advokátů nikterak neovlivnily prezidenta Evropského soudu pro lidská práva Deana Spielmanna, který tento týden ukončil řeč advokátky Amal Ramzi Clooney před velkým senátem Soudu pro překročení časového limitu.

Ukázkou různých strategií vystoupení před soudem a školou pro advokáty, obhájce a právní zástupce, kteří hodlají v budoucnu své případy dovést až před Evropský soud pro lidská práva, bylo tento týden veřejné slyšení ve Štrasburku.

Ve věci Perincek v. Švýcarsko zasedaly na straně Turecka, Švýcarska a Arménie jako třetí strany po dvou až třech právních zástupcích a především britská tiskem adorovaná hvězdná trojice Geoffrey Robertson, Amal Ramzi Clooney a Toby Collins slibovaly předvést právní bitvu. Přitom se nakonec tato trojice dopustila chyby.

Všem stranám a jejich zástupcům byl Soudem přidělen totožný čas pro jejich prohlášení. Tento čas překročila poslední hovořící z trojice britských zástupců advokátka a manželka herce Georgie Clooneyho Amal Ramzi Clooney. Předseda soudu Dean Spielmann její řeč přerušil slovy, že čas byl vyčerpán a Clooney, která začala chvatně přehazovat připravené papíry, ze kterých při projevu vycházela, urychleně řeč skončila. Před tím ovšem stačila před soudem pronést větu, že „nejsme na mezinárodní konferenci a případ Perincek žádným případem není“. Přesto ale Clooney nenavrhla, aby se tedy všichni pokojně rozešli a nechali Dogu Perinceka svobodně říkat jeho výroky popírající genocidu Arménu v Turecku. Naopak trvala na tom, aby výroky pronášené Dogu Perincekem v tomto nepřípadu byly potrestány.

Dogu Perincek, který je sám právník, naopak ve své řeči vyzval: Nechme všechny lidi svobodně hovořit, ať svobodně promluví bratři Arméni a všichni lidé, protože jen když všichni lidé budou moci rovnocenně svobodně mluvit, bude to záruka bratrství mezi národy.

Před budovou Evropského soudu pro lidská práva se od rána kvůli slyšení odehrávala demonstrace se silnou účastí a se zpěvy a Soud pro ten den přijal bezpečnostní opatření.

Irena Válová