Kárný senát kvůli průtahům odvolal pražskou soudkyni Hoškovou

Nejvyšší správní soud v Brně Foto: archiv

Kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS) kvůli mnoha průtahům odvolal z funkce soudkyni Jarmilu Hoškovou. Působila na civilním úseku Obvodního soudu pro Prahu 5. Průtahů se dopustila přibližně ve třech stovkách kauz. Ve většině případů nečinnost trvala několik měsíců, v pěti desítkách kauz přesáhla rok. Podle mluvčího obvodního soudu podal kárnou žalobu na soudkyni její nadřízený.

„Toto je ocenění dvacetileté dřiny u soudu, která mě málem připravila o život,“ reagovala na verdikt Hošková. Jiní soudci se podle ní provinili hůře než ona, a přesto je kárný senát taláru nezbavil. „Kárný senát dobře viděl, že v normálních podmínkách jsem schopná normálně pracovat, a pokud by byly problémy, tak se na ně jistě přijde dříve než za 20 let,“ uvedla odvolaná soudkyně.

Porada kárného senátu před vyhlášením verdiktu se protáhla o dvě hodiny. Další desítky minut pak trvalo předsedovi senátu Radovanu Havelcovi čtení stovek spisových značek, jichž se kauza týkala. Přibližně ve 170 kauzách senát Hoškovou zprostil kárné žaloby, ve třech stovkách dalších však uznal, že se skutečně dopustila průtahů.

Mluvčí pražského soudu Michal Holub řekl, že kárnou žalobu podal sám předseda soudu. „Měli jsme za to, že tam průtahy jsou,“ dodal. Případná další podání týkající se jiných soudců podle Holuba nemají. Soudkyni podle zákona zanikl mandát dnešním rozhodnutím, proti kterému se nelze odvolat.

Podle kárného senátu Hošková zaviněně porušila své povinnosti a ohrozila důvěru v soudcovský stav. K práci měla stejné podmínky jako kolegové a nebyla zatížená více než ostatní. „Nezjistili jsme, že by se její situace vymykala situaci ostatních soudců z civilního úseku obvodního soudu,“ uvedl Havelec v odůvodnění verdiktu.

Hošková si stěžovala na špatnou práci soudní kanceláře, která pro ni zajišťovala administrativu. Nic podobného se ale v kárném řízení neprokázalo. „Zásadní vliv má asi dlouhodobě špatná organizace práce senátu, paní doktorka zcela evidentně nepracuje se spisy průběžně, nevěnuje jim dostatečnou pozornost,“ řekl Havelec.

Odvolaná soudkyně poukazovala také na údajné potíže s nadřízenými. Nerovné zacházení ale kárný senát nezjistil. Na druhou stranu, podle Havelce se nadřízení ani nesnažili Hoškové pomoci se zvládnutím komplikované situace.

Soudkyni k záchraně taláru nepomohlo ani to, že se v posledních měsících její výkonnost výrazně zlepšila. Podle kárného senátu není šance na dlouhodobou nápravu. Přitěžující okolností bylo také to, že Hošková už jednou kárnému řízení kvůli stovkám průtahů čelila. Tehdy jí senát pouze snížil plat.

Odvolání z funkce je nepřísnějším postihem, který může kárný senát uložit. Jedinou možností obrany je ústavní stížnost, která ale nemá odkladný účinek. Naposledy kárný senát letos v únoru zbavil funkce soudce Romana Čonku z Obvodního soudu pro Prahu 6. Údajně manipuloval se spisy a účelově protahoval trestní řízení.

-čtk-