Dánsko odhlasovalo snížení sociálních dávek uprchlíkům

Dánsko mění legislativu kvůli migrantům

Dánský parlament odhlasoval snížení sociálních dávek nově příchozím uprchlíkům na polovinu, a odňal jim právo dovézt za sebou v prvním roce pobytu rodinné příslušníky. Získat permanentní pobyt bude možné nejdříve po pěti letech. Informoval o tom v pondělí speciální portál, který oficiálně provozuje společně dánské ministerstvo práce a ministerstvo přistěhovalectví, integrace a bydlení.

Dánské úřady oznámily v pondělí 7. září 2015, že dochází ke změnám podmínek v souvislosti s pobytem cizinců v Dánsku, které přijala nová vláda a aktuálně prošly hlasováním v nově zvoleném dánském parlamentu. „Dánsko se rozhodlo utáhnout omezení týkající se uprchlíků v mnoha oblastech,“ uvádí oznámení na stránce.

Dánský parlament v pondělí odhlasoval úpravu sociálních dávek, které pro nově příchozí uprchlíky redukoval na 50%. Na portálu vláda dále oznamuje, že cizí státní příslušníci, kterým byla poskytnuta přechodná ochrana v Dánsku, nebudou mít právo během prvního roku přivézt rodinné příslušníky do Dánska. Získat permanentní pobyt bude možné nejdříve po pěti letech, upozorňuje portál Podmínkou získání povolení k trvalému pobytu jsou jazykové požadavky, a to schopnost hovořit a rozumět dánskému jazyku.

Pokud je žádost o azyl shledána nedůvodnou, je odmítnuta v souladu s vyhošťovaní procedurou, upozorňují dánská ministerstva. „Všichni odmítnutí žadatelé o azyl budou rychle z Dánska navráceni. Existuje speciální návratové centrum, které zajišťuje, že odmítnutí žadatelé o azyl opustí Dánsko co nejrychleji,“ píše se na webu, na který odkazuje i velvyslanectví Dánského království v Praze.

Oznámení bylo vydáno v albánštině, arabštině, farštině, jazyce paštu, srbštině, ruštině, somálštině a v jazyce tikriňa. Z webu není možné zjistit, kolik přesně v Dánsku činí sociální dávky poskytované azylantům.

Dánsko má novou vládu od letošního léta, poslední volby se v Dánsku konaly v červnu 2015. „Skončily porážkou premiérky Helle Thoring-Schmidtové, kterou nahradil šéf liberální strany Venstre Lars Løkke Rasmussen. Sestavil však pouze menšinovou vládu opírající se o 34 poslanců. Mimo vládu zůstaly menší pravicové strany a hlavně krajně pravicová Dánská lidová strana, jež získala 21,1 % hlasů a stala se druhým nejsilnějším uskupením ve Folketingu,“ uvádí svůj názor na poměry v Dánsku portál EU Euroscop.

Dánské království je od roku 1973 členem Evropské unie. Dánsko je členem Schengenu, zajistilo si trvalou výjimku z eura. Má 5,5 milionu obyvatel. „Při přijímání Amsterodamské smlouvy Dánsko nesouhlasilo s přesunem některých oblastí z třetího do prvního pilíře – hraniční kontrola, azyl, imigrace a civilní právo. Soudní spolupráce se účastní pouze na mezivládní úrovni. Výjimku tvoří dánská účast na vízové spolupráci,“ uvádí se na stránce Euroscopu.

-ire-