Týden v české justici: Pelikán byl pokárán za absence

Pelikán připravil další dvě kapitoly Bílé knihy Foto: archiv

Jak česká média referovala v uplynulém týdnu o dění v české justici? Ve spolupráci se společností HI-LIGHTS Česká-justice.cz přináší pravidelné týdenní shrnutí důležitých událostí. Zároveň jsme pro vás připravili i přehled očekávané agendy následujícího pracovního týdne.

Úspěchy v podobě schválení novely občanského zákoníku, ale i kritiku ohledně neúčasti v Poslanecké sněmovně zaznamenal minulý týden ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Významným tématem pro tuzemská média i nadále zůstávají změny v exekucích a další negativní ohlasy vzbudila novela trestního řadu.

Řada médií dala minulý týden prostor stížnostem poslanců na pravidelnou neúčast ministra spravedlnosti Roberta Pelikána při různých poslaneckých jednáních. Kromě Práva a Lidových novin se situaci věnoval i server Česká justice. Jedním z těles, kterým vadí tristní účast ministra na jednání, je Podvýbor pro justici a soudní samosprávu. „Podvýbor přijal usnesení, aby předseda Ústavně právního výboru požádal ministra o účast k bodům, které se s ohledem na jeho nepřítomnost nemohly projednat,“ sdělila serveru bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková. Vyjádření ministra na sebe nenechalo dlouho čekat. „Bude mi potěšením. Všechny neúčasti byly odůvodněné kolizí s jinou neodkladnou aktivitou a zástup kompetentním náměstkem řádně domluven s předsedou Výboru,“ citoval ve středu Pelikánovu reakci server Česká justice.

Sám ministr Pelikán byl ve čtvrtek hostem Interview ČT24. Stěžejním tématem rozhovoru se stal zásah Vrchního státního zastupitelství v Olomouci proti Ivanu Langerovi a hejtmanovi Olomouckého kraje Jiřímu Rozbořilovi. „Já mám plnou důvěru v pana vrchního státního zástupce a jeho lidi a jsem přesvědčen, že vědí, co dělají,“ podpořil činnost Ivo Ištvana Pelikán. V druhé části pořadu se pak vyjádřil k problematice přerozdělovacího systému uprchlíků a žalob, jež byly zatím na Českou republiku podány.

Pondělní výtisk Lidových novin nabídl rozhovor s místopředsedou Nejvyššího soudu Romanem Fialou. Otázky Jana Januše směřovaly mnoha směry od celkové organizace justice, přes soudcovskou samosprávu, až k tématu uprchlické agendy, která může potenciálně chod soudů zpomalit. „Pokud se to nechá jen tak, ať si s tím soudy poradí, samozřejmě, že si s tím poradí, ale asi nebudou spokojeni ti, co budou čekat třeba pět let na rozvod,“ sdílel své obavy pro LN Fiala.

Jako nepříliš šťastný vidí Dušan Šrámek návrh Roberta Pelikána na snížení exekutorského tarifu na polovinu. V pondělním vydání deníku E15 se Šrámek zaměřil na postavení exekutorů, na které stát přenáší množství rozhodovacích povinností, ovšem zároveň jim odmítá hradit zvyšující se náklady na provedení exekucí. List přinesl taktéž krátký rozhovor s prezidentkou Exekutorské komory ČR Pavlou Fučíkovou. Ta shrnula do několika vět hlavní argumenty obou táborů při pohledu na zavedení teritoriality.

A exekucemi se ve svém sloupku zaobíral i Josef Koukal z Práva. Zmínil se zejména o současném trendu, kdy dlužníků ubývá, avšak rapidně roste počet lidí, kteří mají více než jednu exekuci. Povinnost jednat a vymáhat má ovšem exekutor i u těch osob, kde je jasné, že nedojde úspěchu. Obavy o některé menší a střední exekutorské úřady, které nebudou mít v budoucnu z čeho financovat svůj provoz, vyjádřil pak v týdeníku Ekonom Jaroslav Kramer.

Resortem spravedlnosti aktuálně připravovanou novelu trestního řádu odmítl Nejvyšší soud. Po České advokátní komoře, Unii obhájců a několika ministrech se tak stal dalším z řady odpůrců, kterým se nelíbí mj. nový institut zadržení osob mařících úkony orgánů trestního řízení či soudu na 48 hodin. Terčem jeho kritiky je dle úterního článku České justice i jeho ústavní nekonformita.

Naopak posvěcení se dostalo první z novel občanského zákoníku. V úterý totiž její návrh z dílny ministerstva spravedlnosti na svém jednání schválila vláda, o čemž informoval mj. server Právní rádce. Mezi změny zahrnuté do novely patří např. nutné formy plných mocí, prodloužení lhůty, ve které musí soud přezkoumat důvody pro omezení svéprávnosti nebo zaměstnávání nezletilých.

Řada médií včetně Hospodářských novin, deníku Právo či Lidových novin ve stručnosti referovala o další vládou odsouhlasené novele, která se týkala zlepšení postavení obětí, jež přišly k majetkové újmě trestnou činností. „Dosud musejí žádat o peníze formou exekuce, nově by je měli získat na základě rozhodnutí soudu,“ citovala ministra spravedlnosti Pelikána výše zmíněná média.

S nepochopením ze strany státních zástupců se setkala slova ministra spravedlnosti Pelikána o „pohodovém životě“ krajských žalobců. Jak informovala v pondělí šéfredaktorka serveru Česká justice Eva Paseková, ministr tyto slova pronesl u příležitosti představení zákona o státním zastupitelství. „Nevím, co pan ministr měl na mysli termínem pohodový život, neboť práce na Městském státním zastupitelství v Praze, kde pokud vím, nikdy nepůsobil, takže jí z vlastní zkušenosti nemůže znát, je vysoce náročná,“ oponovala městská státní zástupkyně v Praze Jana Hercegová.

Na změnu v kanceláři TaylorWessing upozornily v pondělí Hospodářské noviny. Dvěma novými partnerkami se zde staly Markéta Cvrčková (obchodní právo, reality) a Karin Pomaizlová (duševní vlastnictví). Deník E15 pak ve čtvrtek referoval o příchodu advokátky Kateřiny Zoubkové do advokátní kanceláře Tomíček Legal. Zoubková se zde bude zaměřovat na právo nemovitostí, obchodní právo a na soudní spory a arbitráže.

Nabitý týden v české justici uzavřel víkendový sněm Soudcovské unie. Soudcovská unie zásadně nesouhlasí s přesunem agendy rozhodování účastnických sporů z Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) na soudy, vedlo by to k zahlcení soudů a prodloužení jejich řízení. Unie na svém shromáždění v Českých Budějovicích také vyzvala ministerstvo spravedlnosti, aby obnovilo jednání o zřízení Nejvyšší rady soudnictví, která by reprezentovala soudní moc a pomohla vyřešit dlouhodobé problémy justice. Jak informovala Česká justice, do ministra Roberta Pelikána se na sněmu opřel nejen předseda NSS Josef Baxa, ale i předseda NS Pavel Šámal.

OČEKÁVANÁ AGENDA

 

19. 10. 2015 09:15

Ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu předkládá na schůzi vlády k projednání návrh změny v občanském soudním řádu.


 

21. 10. 2015

Pokračuje 33. schůze Poslanecké sněmovny. Jako první bod je na středečním programu prvé čtení vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2016.


 

22. 10. 2015 09:00

Na schůzi Senátu se bude mimo jiné projednávat zákon o registru smluv.


 

19. 10. 2015 18:00

Spolek Common Law Society pořádá v prostorách Právnické fakulty UK přednášku na téma existence práva na spravedlnost. Jedním z řečníků bude např. Jiří Přibáň.


 

 

hi-banner