Pondělí, 23. května, 2022

Tomáš Sokol k výrokům u soudu s Rittigem: Svědectví za peníze je trestný čin

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Za alarmující, nepřijatelné a s velkou pravděpodobností za trestný čin označila Unie obhájců ČR prohlášení svědka Jaroslava Kubisky před soudem, že Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu chtěl v případu Oleo Chemical za peníze koupit výpověď jedné obžalované. Unie obhájců se proto obrací na Státní zastupitelství, Policii ČR a Generální inspekci bezpečnostních sborů.

Jak uvádí prezident Unie obhájců Tomáš Sokol v posledním stanovisku, Unie má informaci o kupování svědectví za peníze nejen z tisku, ale i z dalšího zdroje.

Ve Stanovisku Unie obhájců ČR k nabídce peněžní odměny spolupracujícímu obviněnému ze strany Policie ČR se doslova uvádí: „Jsme si plně vědomi toho, že výpověď obžalovaného může být součástí jeho práva na to hájit se jakým způsobem uzná za vhodné a nemusí nutně být pravdivá. Problém je ale v tom, že tato informace není jediná, tedy že tvrzení o podobném jednání orgánů činných v trestním řízení máme i z jiného zdroje. A v tomto případě  jde o informaci,  která nebyla k obhajobě využita.“

Prezidium Unie obhájců ČR se podle svých slov seznámilo s informací o obsahu výpovědi  obžalované, která uvedla u soudu, že jí policie nabídla peněžní odměnu za to, že přijme postavení spolupracující obviněné a v něm bude vypovídat aby usvědčila další obviněné. Tuto výpověď dle stejného zdroje potvrdil další obžalovaný.

Unie  obhájců ČR tímto apeluje na Policii ČR, Generální inspekci bezpečnostních sborů a Státní zastupitelství, aby  toto alarmující tvrzení obou obžalovaných prověřili a věnovali mu náležitou pozornost. Je třeba zjistit,  zda jde o pravdivou informaci, případně, zda se dokonce, vzhledem k tomu že není jediná, nejedná o nějaký systematizovaný postup, jimiž orgány činné v trestním řízení získávají za peníze „pravdu“ od spolupracujících obviněných. O tom, že takový postup je nepřijatelný a s velkou pravděpodobností by mohl být kvalifikován jako trestný čin, Unie obhájců ČR nemá pochybnosti, uzavírá Tomáš Sokol.

(ire)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY