Kárné řízení se soudcem po složení funkce? Ministerstvo doprovodnou novelu zákona o státním zastupitelství vypustí

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán Foto: archiv

Doprovodná novela zákona o státním zastupitelství, která se měla týkat zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů a měla zavést možnost pokračovat v kárném řízení se soudcem po dobrovolném složení funkce nebo jeho doživotní odpovědnost za případná vadná rozhodnutí zakládající odškodnění, v platnost nevstoupí. Podle zjištění České justice se ji v rámci připomínkového řízení Ministerstvo spravedlnosti rozhodno vypustit.

Předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa už dříve tyto plánované změny, které měly zásadně změnit kárnou odpovědnost soudců označil jako zbytečné, protiústavní a nepromyšlené, se zákonem o státním zastupitelství navíc věcně nesouvisející. Nelíbilo se mu také to, že ministr spravedlnosti plánovanou změnu neprojednal se soudci a na poslední chvíli ji pak v rámci doprovodných novel „propašoval“.

Zde si můžete prohlédnout návrh doprovodných novel k zákonu o státním zastupitelství.

I Ministerstvo zdravotnictví v rámci připomínkového řízení píše o návrhu jako o přílepku. „Návrh zákona má býti doprovodným zákonem k zákonu o státním zastupitelství, tedy by měl do ostatních zákonů zapracovávat nezbytné změny související se změnami přijatými základním zákonem. Navrhované ustanovení ale není přímo souvisejícím s postavením státních zástupců či úpravy státního zastupitelství. Takovýto návrh je možné považovat za „přílepek“ a jako takový je nepřípustný,“ napsal resort Svatopluka Němečka (ČSSD).

Resortu vadí i věcná stránka změny, tedy to, že se navrhuje, aby návrh na zahájení kárného řízení mohl být podán i proti osobě, které již zanikla funkce soudce. „Jelikož v tomto řízení by mohlo být pouze rozhodnuto o vině, je zřejmé, že důvodem návrhu je skutečnost, že Ministerstvo spravedlnosti není schopno vymáhat po osobách, jimž zanikla funkce, částky, které případně proplácí na odškodnění. Navrhované řešení ale nelze považovat za adekvátní,“ namítá Ministerstvo zdravotnictví s tím, že se má bod z návrhu odstranit a odstranit i body na tuto úpravu navazující.

Na možnou kolizi původně plánované změny s Ústavou dále upozorňuje Rada vlády pro vědu, výzkum a inovace. Podle Rady, kterou vede Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL), není uvedeno, zda byla tato úprava konzultována s představiteli moci soudní, k čemuž exekutivu zavázal Ústavní soud v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 28/13, bod 52, 53: „Z hlediska nároků na legislativní proces do budoucna nebude možné, aby Ústavní soud aproboval jakýkoli postup, který pomine projednání s představiteli, resp. zástupci nezávislé justice, a to jak na úrovni exekutivní, tak zákonodárné,“ píše Rada v připomínkách, které Ministerstvo spravedlnosti akceptovalo.

Na možnou protiústavnost Pelikánova návrhu už upozorňoval v minulosti Josef Baxa právě kvůli „vpašování“ do zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů na poslední chvíli a bez konzultací s justicí. „Je politováníhodné, že s touto praxí nyní přichází dokonce Ministerstvo spravedlnosti. Zásadně nesouhlasím s tím, že navrhované změny nebyly připraveny v podobě věcného záměru s náležitým odůvodněním, ale především, že ještě před tím nebyly řádně v pracovním pořádku projednány s představiteli justice,“ napsal předseda NSS v oficiálních připomínkám k zákonu o státním zastupitelství. Ministerstvo spravedlnosti se podle něj vůbec nezamyslelo nad celkovou koncepcí deliktní odpovědnosti fyzických osob v českém právním řádu, nad proporcionalitou postihu jednotlivých kategorií zaměstnanců státu, příslušníků dalších právních profesí i existujících kategorií deliktů od přestupků po trestné činy.

(epa)