Martin Vychopeň: Připomínky advokátů k návrhům ministerstva jsou házením hrachu na zeď

Martin Vychopeň s mluvčí ČAK Ivou Chaloupkovou Foto: archiv

Předseda České advokátní komory (ČAK) Martin Vychopeň si po dnešním setkání zástupců profesních komor s premiérem Bohuslavem Sobotkou a ministrem pro lidská práva Jiřím Dienstbierem (oba ČSSD) postěžoval na spolupráci s ministerstvem spravedlnosti v legislativním procesu. Obecně nicméně zástupci komor hodnotili své zapojení do připomínkového řízení pozitivně, uvedl Dientsbier.

Vláda umožnila širší zapojení profesních komor změnou legislativních pravidel vlády před rokem. Komory se staly tzv. připomínkovým místem v meziresortním řízení. V případě, kdy se jich týká nějaký návrh zákona, mohou ovlivnit jeho tvorbu připomínkami.

„Z hlediska České advokátní komory nám chybí zpětná vazba, nikdo s námi není ochoten o zásadních připomínkách diskutovat, nebo alespoň říct, proč k nim přihlíženo nebylo,“ řekl na tiskové konferenci Vychopeň. Připomínky ČAK zatím nevedly k žádné změně v předpisech, dodal. „Byly házením hrachu na zeď, nevím, jak s nimi bylo naloženo,“ řekl a situaci označil za neutěšenou.

Dientsbier řekl, že se sám jako ministr setkává s tím, že gestoři zákonů jeho připomínkám nevyhoví. „Nemůžeme z Úřadu vlády garantovat, že komorám bude vyhověno, ale dáváme jim prostor. Když gestor nějaké připomínce nevyhoví, musí vysvětlit, proč se tak nestalo,“ uvedl. Funkčnost připomínkování je podle něj i otázkou koordinace v jednání s příslušným resortem.

Česká lékařská komora má podle svého prezidenta Milana Kubka z ročního připomínkování pozitivní dojmy. „Naše zkušenosti jsou vesměs dobré, samozřejmě bych byl rád, aby ministerstvo zdravotnictví vyhovělo většímu množství našich připomínek,“ uvedl.

Zástupci komory lékařů, stomatologů a veterinářů si na setkání s členy vlády také stěžovali na situaci mezi soudními znalci. Legislativa by měla podle nich nařídit, aby znalci měli stejnou kvalifikaci jako praktikující lékaři z těchto oblastí a také praxi v oboru. Často zmiňovaným problémem byl i problém s neoprávněným výkonem činnosti.

(čtk)