Vláda navrhuje pozastavit činnost Národní demokracii a dalším subjektům, nesplnily zákonné povinosti

Předseda strany Národní demokracie Adam. B. Bartoš (vlevo) Foto: Facebook

Pozastavení činnosti politických stran jako například Národní demokracie, Alternativa pro Českou republiku nebo Občané.cz či Hnutí DOST navrhuje na základě usnesení poslanecké sněmovny vláda. Celkem 42 strany a hnutí převážně nepředložily buď vůbec nebo zákonu neodpovídající výroční finanční zprávu Dvě hnutí neustavila žádné orgány. Strany mají jeden rok k nápravě.

Vláda podle zjištění České justice podává podnět k Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti předmětných stran a hnutí nebo na jejich rozpuštění na základě usnesení poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Kontrolou v poslanecké sněmovně totiž bylo zjištěno, že 30 politických stran a hnutí nesplnilo zákonnou povinnost a vůbec nepředložilo výroční finanční zprávu za rok 2015.

Další strany a hnutí zprávu nedodávaly v letech 2012 – 2015 opakovaně a jejich činnost už proto byla dříve pozastavena. Protože nedošlo k žádné nápravě, vláda nyní podává soudu návrh na rozpuštění 12 takových stran a hnutí.  Celkem jde o 42 politických subjektů, které mají být pozastaveny nebo zrušeny. Zastoupením před soudem je pověřeno ministerstvo vnitra, kam agenda stran a hnutí spadá.

Kvůli nedodání kompletní výroční finanční zprávy navrhuje vláda pozastavit činnost  například straně Národní demokracie, kterou vede Adam B. Bartoš, Alternativě pro Českou republiku 2017 (ApČ), kterou do krajských voleb vedl Petr Hampl a do stranických voleb nyní vede Petr Štěpánek nebo stranu OBČANÉ.CZ, kterou založil bývalý mluvčí OF a zakladatel ODS Petr Havlík.

Pozastavení není zrušení, ale čas k nápravě

Celkem vláda navrhuje pozastavení činnosti pěti stran a 25 hnutím jak vyplývá z důvodové zprávy návrhu:  „Jde o následující subjekty: Národní demokracie, OBČANÉ.CZ, PATRIOT 2014, Strana občanské sebeobrany, Toryové, Alternativa pro Českou republiku 2017, Demokracie, DOMA, Folklor i Společnost, Frýdečané a Místečané, Hnutí dobrých proměn, Hnutí LEPŠÍ ŘEPY, HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH, Karviňáci s Adámkem, Mladoboleslavské hnutí nezávislých, NOVÝ SEVER, OBČANÉ SPOLU – NEZÁVISLÍ, Ostravské fórum, Pražané za svá práva, PRO, PRO – Poctivě Rozumně Odpovědně, SMĚR – česká cesta, Solidarita, Vlast a Zákon, SPOLU, Svobodná občanská samospráva, Šance pro Duchcov, TŘINÁCTKA, Volyně v dolyně a za Morální Očistu Regionu.“

Kromě nedodání ze zákona povinných informací o financování dvě hnutí nemají žádné statutární orgány: „V případě hnutí PRO – Poctivě Rozumně Odpovědně návrh na pozastavení činnosti zohledňuje též skutečnost, že předmětné hnutí dosud neustavilo svůj statutární orgány,“ uvádí se v důvodové zprávě. Podle zákona jsou strany a hnutí povinny ustavit statutární orgány do šesti měsíců od vzniku strany nebo hnutí. „Nestane-li se tak, je dán důvod k podnětu Ministerstva vnitra na podání návrhu na pozastavení činnosti strany a  hnutí. Z tohoto důvodu je navrhováno pozastavení činnosti též Hnutí DOST, které bylo registrováno v lednu 2016 a nespadá tudíž do okruhu subjektů dle usnesení Poslanecké sněmovny č. 1232 ze  47. schůze 25. 5. 2016 ke Zprávě o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2015,“ upřesňuje důvodová zpráva k návrhu.

Nejvyšší správní soud v Brně Foto: NSS
Nejvyšší správní soud v Brně Foto: NSS

Při pozastavení činnosti může strana a hnutí podle zákona o politických stranách a hnutích vyvíjet jen činnost zaměřenou na odstranění stavu, který byl důvodem pro rozhodnutí soudu o pozastavení činnosti, a to nejdéle po dobu jednoho roku. Pokud skutečnost, pro kterou byla činnost strany a hnutí pozastavena, trvá i po této lhůtě, podají  podle téhož zákona vláda nebo prezident republiky návrh na rozpuštění strany a hnutí.

Zruší se Hnutí za telefonování zdarma i Strana přátel MAXIMA

Na rozdíl od pozastavení znamená rozpuštění definitivní zrušení strany nebo hnutí.

Podle důvodové zprávy se návrh vlády Nejvyššímu správnímu soudu na rozpuštění stran a hnutí týká celkem 9 stran a 3 hnutí, jejich činnost už byla loni soudem pozastavena: „V případě stran a hnutí Česká strana selského rozumu, Demokratická regionální strana, NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ, Strana demokratické obnovy, Strana Globální Odpovědnosti, Strana pro ekologii a zdraví, Strana přátel časopisu MAXIM a jejich přátel za maximální svobodu projevu, za vybudování mocné armády a za život bez zbytečných omezení a zákazů, Všeobecná občanská strana, Zemští Demokraté, Hnutí za Telefonování Zdarma, NÁŠ HLUČÍN a Nezávislé sdružení občanů Blanska již byla těmto subjektům na základě návrhu vlády rozhodnutím soudu pozastavena činnost v roce 2015, neboť opakovaně nesplnily v rozmezí  let 2012 a 2013 povinnost vyplývající z ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., když nepředložily Poslanecké sněmovně příslušné výroční finanční zprávy nebo tyto zprávy nepředložily v úplnosti stanovené zákonem,“ uvádí k tomu vládní zpráva. Na rozdíl od pozastavení je eventuální rozpuštění definitivní zrušení strany a hnutí.

Jak vyplývá z důvodové zprávy, rozpuštění nebo pozastavení činnosti navrhovali poslanci u dalších 53 stran, ale vláda k tomu neshledala  zákonné důvody. „Tyto strany a hnutí se buď nedopustily opakovaného porušení výše uvedené zákonné povinnosti nebo byly v mezidobí zrušeny vlastním rozhodnutím anebo o těchto návrzích již rozhodl Nejvyšší správní soud, avšak neuplynula jednoroční lhůta, v rámci které mohou strany a hnutí napravit vadný stav, jenž byl důvodem soudu pro pozastavení jejich činnosti,“ uvádí se v důvodové zprávě k vládnímu návrhu.

(ire)