Pondělí, 8. března, 2021

Vláda proti korupci: Etický kodex pro státní zástupce i boj proti podvodům s dotacemi

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Nový Akční plán proti korupci na rok 2018 přijala 3. ledna 2018 Babišova vláda. Obsahuje mimo jiné zavedení etického kodexu státních zástupců, který se zavázalo implementovat Nejvyšší státní zastupitelství, závazek otevřít diskusi o etickém kodexu soudců, boj proti podvodům s dotacemi EU a proti nejasné struktuře vlastníků firem. Plán obsahuje i sektorovou analýzu a úplnou eliminaci korupce ve zdravotnictví.

Krátký, ale úderný, tak by bylo možné zhodnotit Akční plán proti korupci na rok 2018. Důvodem je fakt, že plán připravovala koaliční vláda ANO11, ČSSD a KDU-ČSL respektive její ministr pro legislativu a lidská práva Jan Chvojka (ČSSD) s vědomím, že jde o dokument, který bude schvalovat až vláda vzešlá z voleb v říjnu 2017. Střednědobý plán proti korupci už bude sestavovat nová vláda: „Nový střednědobý protikorupční strategický dokument na období po roce 2017 bude připraven po vzniku nové vlády vzešlé z voleb do Poslanecké sněmovny v říjnu 2017 v závislosti na jejím rozhodnutí o pojetí protikorupční politiky včetně její koordinace a o konkrétních protikorupčních prioritách,“ stojí v úvodu materiálu.

Akční plán pro rok 2018 proto podle jeho úvodu respektuje mezinárodní doporučení a závazky a pracuje s nelegislativními opatřeními, která nejsou závislá na aktuálním složení vlády: „Z logiky výše uvedeného vyplývá, že Akční plán obsahuje taková opatření, která nejsou primárně závislá na složení aktuální politické reprezentace ve vládě,“ píše se v úvodu.

To je případ plánovaného boje proti korupci státních zástupců a soudců etickým kodexem, jehož přijetí doporučuje skupina států GRECO při Radě Evropy. 

NSZ se zavázalo implementovat nový kodex

Pouhý zákon o státním zastupitelství, který již nyní obsahuje ustanovení o konfliktu zájmů i o chování státního zástupce v známém paragrafu 24 už nebude stačit:  „Skupina států proti korupci při Radě Evropy (GRECO) se v rámci čtvrtého hodnotícího kola zaměřila na prevenci korupce v souvislosti s členy Parlamentu, soudci a státními zástupci. Z detailního procesu hodnocení vyplývá množství doporučení, s nimiž se v následujícím období bude muset vypořádat moc výkonná, zákonodárná a soudní. Ministerstvo spravedlnosti se ve spolupráci s Nejvyšším státním zastupitelstvím zavazuje zahájit implementaci doporučení 4. hodnotícího kola GRECO ve vztahu ke státním zástupcům, a to zejména vytvořením profesního etického kodexu pro všechny státní zástupce doplněného vysvětlujícími poznámkami a/nebo praktickými příklady včetně doporučení pro řešení střetu zájmů a souvisejících otázek či přísnější regulací doplňkových činností státních zástupců,“ popisuje se v dokumentu, co už loni plánoval ministr Robert Pelikán (ANO11).

O etickém kodexu hodlá ministr spravedlnosti debatovat i se soudci, ačkoli i zákon o soudech a soudcích obsahuje analogická ustanovení o chování soudce i konfliktech zájmů jako je tomu u zákonu o státním zastupitelství: „Ministerstvo spravedlnosti rovněž v roce 2018 v úzké součinnosti se soudci zahájí odbornou diskuzi o přijetí etického kodexu soudců,“ stojí k tomu v Akčním plánu boje proti korupce v roce 2018. O kodexu již jednaly špičky české justice.

Česká republika rovně hodlá posílit kapacity pro prokazování mezinárodního a přeshraničního uplácení, což bude úkol ministerstva spravedlnosti, vnitra a Nejvyššího státního zastupitelství.

Zdravotnictví je zcela zkorumpované

Dalším oborem, na který se nová vláda zavázala vrhnout, je zdravotnictví. Z Akčního plánu vyplývá, že ve zdravotnictví se chovají korupčně pacienti i lékaři: „Korupce ve zdravotnictví představuje mimořádně závažný problém z hlediska ekonomického i morálního. Korupční rizika existují na všech stranách řetězce pacienti – poskytovatelé zdravotních služeb (popřípadě lékárny) – zdravotní pojišťovny – soukromý sektor – rezort zdravotnictví,“ uvádí se v dokumentu schváleném vládou doslova.

Ministři vlády Andreje Babiše Foto: vlada.cz

Proto podle Akčního plánu ministerstvo zdravotnictví v roce 2018 „při zapojení všech relevantních aktérů předloží sektorovou analýzu, která identifikuje zjevná i latentní korupční rizika v oblasti zdravotnictví s tím, že budou navržena konkrétní protikorupční opatření řešící jednotlivé vztahy výše uvedeného řetězce pro futuro“. Tato analýza pak také bude podkladem pro předložení systémového a komplexního řešení eliminace korupce ve veřejném zdravotnictví, uvádí se v Plánu.

Vláda proti skrytým vlastníkům a dotačním podvodům

Jako další korupční oblast ministr pro legislativu Jan Chvojka identifikoval a Babišova vláda schválila oblast veřejných zakázek dotovaných z EU: „V oblasti veřejných zakázek spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie bude v průběhu roku 2018 dopracována evaluace Strategie pro boj s podvody a korupcí při čerpání fondů v rámci Společného strategického rámce v období 2014–2020 obsahující vyhodnocení způsobu a účinnosti naplňování jejích cílů a dodržování stanovených principů,“ uvádí se v dokumentu.

Na to navazuje odstavec o skrytých vlastnících: „V oblasti rozkrývání nejasné vlastnické struktury obchodních korporací je nutné poskytovat všem dotčeným stranám metodickou podporu návazně na implementaci opatření vzešlých z úkolů předešlých akčních plánů boje s korupcí. V návaznosti na přijaté novely zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, poskytne Ministerstvo spravedlnosti v roce 2018 uživatelům evidence skutečných majitelů právnických osob a svěřenských fondů veškeré nezbytné informace v souvislosti s (1) používáním formulářů pro zápis do evidence a (2) fungováním dálkového přístupu pro zákonem vymezené osoby a orgány,“ upozorňuje vláda ve schváleném dokumentu.

Novela zákona o opatřeních proti praní špinavých peněz a terorismu vstoupila v účinnost dne 1. ledna 2018. Své skutečné majitele musí obchodní korporace zapsat do ledna 2019, jak na svém webu upozorňuje ministerstvo spravedlnosti.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY