Kárně žalovaná soudkyně Sedláková měnila rozsudky a odmítala soudit

Okresní soud v Blansku Foto: archiv

Žalovaný K.G. měl loni v dubnu podle ústního znění rozsudku soudkyně Dany Sedlákové z Okresního soudu v Blansku zaplatit matce dvou nezletilých dětí částku 90 tisíc korun. V písemném vyhotovení rozsudku pak ale stálo, že soud autoremedurou žalobu na K.G. zamítá. Kvůli manipulaci s rozhodnutími a průtahům teď může soudkyně definitivně přijít o talár.

Oficiálním zdůvodněním podání kárné žaloby na Sedlákovou předsedkyní soudu Michaelou Zummerovou jsou „průtahy a jiná závažná pochybení při rozhodovací činnosti“. Způsob vedení řízení podle mluvčí soudu Terezy Richterové neodpovídal běžným standardům a zákonné úpravě vedení řízení. Předsedkyně soudu navrhla Sedlákovou zprostit funkce. Případ se ještě nedostal před senát Nejvyššího správního soudu a Sedláková už soudit nemůže – funkce ji dočasně zprostil ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO).

České justici se podařilo získat obsah kárné žaloby a některá v ní uvedená pochybení jsou alarmující. Soudkyně totiž rozsudek nezměnila pouze v případu žalovaného K.G., kdy podle předsedkyně „zcela vědomě záměrně manipulovala“ s rozsudkem v rozporu s občanským soudním řádem.
V dalším případě z ledna 2016 soudkyně rozhodovala a o místní příslušnosti případu. Zatímco při ústním vyhlášením uvedla blanenský okresní soud jako místně příslušný, následně opět v rámci autoremedury soudu „vykázala“ účastníky řízení v písemném rozsudku k Okresnímu soudu v Ostravě.

V řízení z dubna 2016 zase žalobci při ústním projednávání věci uznala náhradu škody i nákladů řízení. V písemném vyhotovení rozsudku, které navíc Sedláková označila jako usnesení pak účastníci řízení našli, že se rozsudek ruší a celé řízení se přerušuje. „Výroky jsou nesmyslně číslovány, usnesení nedává jednoznačný smysl, je však zřejmé, že formou usnesení v písemném vyhotovení rozhodnutí došlo ke zrušení celého vyhlášeného rozsudku,“ uvádí v kárné žalobě nadřízená Sedlákové.

Sdělila, že je podjatá

V lednu 2016 takto soudkyně žalované straně nařídila usnesením v pravidelných splátkách zaplatit 20 tisíc korun a náklady řízení. V písemném vyhotovení rozhodnutí opět zrušila.

Soudkyně Sedláková v roce 2007 Reprofoto Tv Nova

V dalším bodě obžaloby Sedláková přípisem z dubna 2017 adresovaném předsedkyni Zummerové odmítla dál pokračovat v řízení kvůli formálně deklarované podjatosti. Přestože předsedkyně po Sedlákové opakovaně požadovala doplnění námitky a odvolací soud konstatoval, že podle obsahu dokumentu se formálně nejedná o námitku podjatosti, Sedláková odmítla danou věc dál rozhodovat. Celá věc se navíc táhne již 15 let.

V jiném případě Sedláková bezdůvodně nepřipustila pořizování zvukového záznamu z jednání, o nějž požádala zástupkyně žalovaného a opět tak porušila své povinnosti a narušila důstojnost soudcovské funkce.
Jindy zase soudkyně zkoumala zdravotní stav žalovaného, přestože ten několikrát uvedl, že s výslechem nesouhlasí.

Z měsíčních přehledů věcí, které Sedláková vyřizuje také vyplývá, že v letech 2016 a 2017 přednostně vyřizovala ve věcech formulářových žalob nebo bagatelní spory, v nichž se účastníci vzdali práva na ústní projednání věci. Taková agenda celkem tvořila 70 procent skončených věcí soudkyně. „Vyplývá z toho, že soudkyně JUDr. Sedláková nepostupovala při nařizování věcí podle časové řady jejich nápadu a přednostně vyřizovala jednodušší věci, a to právě na úkor shora uvedených složitějších spisů starší časové řady, v nichž proto nebyly činěny žádné úkony nebo úkony, které zjevně nevedly k jejich vyřízení

Reaguje slovní agresí

Sedláková je soudkyní od roku 1979, kdy byla přidělena k Okresnímu soudu Blansko, nyní působí jako předsedkyně civilního senátu. Z kárné žaloby také vyplývá, že na soudkyni směřovalo několik stížností a předsedkyně soudu ji na jejich základě udělila opakovaně výtky. Na Sedlákovou si také opakovaně stěžovali advokáti.
Místopředseda soudu Dominik Kožnárek také provedl náslech jednání a zjistil, že soudkyně postupuje mimo standardy vedení řízení. Na straně soudkyně však nedošlo k žádné sebereflexi. „JUDr. Dana Sedláková není ani ochotna zvážit vyslovený názor, naopak na jakoukoliv snahu moji i mých kolegů reaguje negativně, podrážděně, se slovní agresí,“ uzavírá Zummerová s tím, že se na soudkyni staršího ročníku snažila působit dobře míněnými radami. Soudkyně se ke svému případu nevyjádřila, na otázky zaslané Českou justicí neodpověděla.

Soudkyně Sedláková čelila kárné žalobě už v roce 2007, kdy zavinila průtahy ve 47 občanskoprávních sporech. I tehdy měla přijít o talár. Soud ji shledal vinnou, že v rozporu se svou povinností nezajistila, aby vyhlášení rozhodnutí bylo odesláno v zákonné lhůtě 30 dnů účastníkům řízení. Sedláková se tehdy hájila tím, že pochybil zapisovatel. Podle ní byla na vině personální změna, kdy nový zapisovatel údajně nebyl tak výkonný jako jeho předchůdce.
V jednom případě také podle kárného žalobce nepostupovala podle závazného právního názoru odvolacího soudu, v dalším případě vyhlásila rozhodnutí, které nemá oporu v zákonu nebo pochybila údajně zejména ve způsobu vedení jednání, výslechu účastníků řízení a svědků. S těmito body obžaloby však kárný žalobce neuspěl.
Vrchní soud v Olomouci tehdy rozhodl o snížení platu o deset procent na čtvrt roku.

Eva Paseková