Exekutorská komora podala trestní oznámení kvůli podvodným e-mailům

Poslanci mění pravidla exekucí Reprofoto: ČT

Trestní oznámení kvůli e-mailům vyhrožujícím lidem exekucemi podala ke státnímu zastupitelství Exekutorská komora ČR. E-maily podepsané Komorou oznamují lidem, kteří odstoupili od objednávky zboží na webu jenprodej.eu, aby očekávali exekutora. „Zmíněné internetové  portály provozuje konkrétní společnost z Vyššího Brodu, na což byly orgány činné v trestním řízení upozorněny,“ uvádí k tomu zástupci exekutorů.

Varování před podvodnými e-mailovými zprávami, jejichž odesílatelé se vydávají za Exekutorskou komoru ČR, vydala Komora v souvislosti s novými maily rozesílanými na konci srpna: „Vyzývají k objednávce zboží a registraci na stránkách www.jenprodej.eu s tím, že při pokusu o odstoupení od objednávky jsou adresátům zasílány výhružné e-maily z adresy [email protected], podle nichž bude provedena exekuce. E-mailové zprávy jsou označeny předmětem: „Exekutorská Komora – Vaše Exekuce – Co Vás čeká v novém týdnu“ nebo „Exekutorská Komora – Vaše exekuce trvá – Očekávejte exekutory ihned, jak na vás vyjde řada – § 1837“. Exekutorská komora ČR zdůrazňuje, že se v žádném případě nejedná o sdělení zasílaná Exekutorskou komorou ČR ani soudními exekutory,“ uvádí na svém webu Komora.

Komora už se také obrátila na orgány činné v trestním řízení: „Vzhledem k tomu, že panuje podezření, zda se nejedná o trestnou činnost, podala Komora trestní oznámení příslušnému státnímu zastupitelství. Původce těchto e-mailů není v současné době znám. Postižené osoby se zaregistrovaly na konkrétních internetových portálech za účelem objednávky zboží, od čehož  z důvodu zjištěných obchodních podmínek odstoupily. V důsledku toho jim  následně byly zaslány předmětné výhružné e-maily. Zmíněné internetové  portály provozuje konkrétní společnost z Vyššího Brodu, na což byly  orgány činné v trestním řízení upozorněny,“ uvedla Komora na dotaz České justice.

Takto exekutor nepíše a exekuce nevykonává Komora

Komora dále upozorňuje, že takto exekutoři nekomunikují, soudní exekutor komunikuje se stranami v souladu s občanským soudním řádem: „Podvodné e-maily jsou zasílány z adresy [email protected] a  podepsány za Exekutorskou komoru ČR. Navozují tudíž dojem, že jsou  zasílány Exekutorskou komorou ČR, která však takové e-maily nikdy  nezasílala a nezasílá. Informace o tom, zda někdo tomuto nátlaku  podlehl, prozatím nemáme. Všechny osoby,  které se na Exekutorskou komoru  ČR obrátili se žádostí o pomoc, jsme náležitě informovali o podání  trestního oznámení a doporučili konkrétní postup. Podotýkáme, že exekuci  dle exekučního řádu mohou vést pouze soudní exekutoři, kteří k provedení  exekuce musí být pověření soudem a kteří s účastníky řízení komunikují v souladu s pravidly občanského soudního řádu, nikoli výše popsaným  způsobem,“ uvádí Exekutorská komora s tím, že sama není oprávněna žádné exekuce provádět.

Stránka mezitím neexistuje a doména je na prodej

Stránka jenprodej.eu už je mezitím „shozená“, ale její obsah je stále v archivu, takže si lze udělat o stránce i o údajném provozovateli představu. Doména vekr.cz je na prodej.

Vlna falešných e-mailů oznamujících lidem exekuci se konala v roce 2014, kdy počet stížností na tyto zprávy dosáhl tisíců.
Zločince do roka dopadl policejní tým Virus ze Zlína. Banda šířila mezi lidmi strach z exekucí, způsobila několikadenní výpadek spojení s Komorou a celkem 17 000 podaných podnětů.

Exekutorská komora tehdy z akce vyvodila, že zločinnému rozesílání falešných oznámení a příkazů by mohlo bránit zavedení místní příslušnosti soudních exekutorů. Podle vyjádření tehdejší mluvčí Exekutorské komory by každý obyvatel České republiky věděl, ke kterému exekutorovi je místně příslušný. „Lze také uvažovat, že v případě zavedení místní příslušnosti soudních exekutorů, na které se usnesl sněm soudních exekutorů v květnu 2014, by se podobné podvody nemohly odehrát, respektive by měly nulový účinek. Potenciální adresát falešné exekuční výzvy by totiž byl zpraven o tom, že mu v rámci řízení nemůže doručovat jiný než místně příslušný exekutorský úřad. Podvodné sdělení by tedy byl schopen sám vyhodnotit jako irelevantní a nezabýval by se jím,“ uvedla doslova mluvčí Petra Báčová.

(ire)