Exekutoři varují před záplavou falešných výzev k úhradě

Adresáti těchto e-mailů by rozhodně neměli otevírat přílohy, natož pak zasílat jakékoliv finanční prostředky na uvedené účty, varuje mluvčí Exekutorské komory Petra Báčová. Foto: archiv

Už tisíce stížností obdržela dnes od rána Exekutorská komora. Po celý den totiž lidem přicházejí falešné e-maily s výzvami k zaplacení exekuce. Vymyšlené e-maily jsou doručovány s přílohou, která obsahuje viry. Exekutorská komora se chystá informovat orgány činné v trestním řízení a vyzývá adresáty e-mailů, aby se v případě potřeby obrátili o pomoc ke Komoře. Maily neotvírejte a žádné peníze na uvedené účty neposílejte, varuje příjemce mailů mluvčí komory Petra Báčová.

Exekutorská komora ČR varuje veřejnost před falešnými výzvami k zaplacení exekuce. V průběhu dnešního dne jsme obdrželi tisíce stížností týkajících se podvodných e-mailů, které vyzývají k úhradě pohledávek. E-maily nejsou distribuovány z exekutorských úřadů a obsahují smyšlené a chybné údaje. Navíc jsou doručovány s přílohou ukrývající počítačové viry. Adresáti těchto e-mailů by rozhodně neměli otevírat přílohy, natož pak zasílat jakékoliv finanční prostředky na uvedené účty, uvádí Petra Báčová, která vzhledem k množství rozesílaných e-mailů považuje za urgentní informovat jakkoli veřejnost, aby se lidé o podvodné akci dozvěděli včas a nedocházelo tak ke škodám. Komora bude celý den shromažďovat a upřesňovat informace a obrátí se na orgány činné v trestním řízení.

E-maily přicházejí z adresy Aleš Sladký, ve skutečnosti však [email protected] a mají nadepsaný předmět Exekuční příkaz. Text pak kromě pokynů k zaplacení odkazuje na zazipovanou přílohu, kde se příjemce má dozvědět podrobnosti o dluhu. Dobrý antivirový program však neumožní přílohu otevřít. Samotný obsah e-mailu pak vypadá takto:

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ

Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň – město, IČ 20030461, se sídlem Rychtaříkova 7, 166 00 Plzeň
pověřený provedením exekuce: č.j. 94 EXE 696/2014 -21, na základě ustanovení: Příkaz č.j. 045275/2014-835/Čen/G V.vyř.,
vás ve smyslu §46 odst. 6 z. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) v platném znění vyzývá k splnění označených povinností, které ukládá ustanovení, jakož i povinnosti uhradit náklady na nařízení exekuce a odměnu soudního exekutora, případně zálohu na náklady exekuce a odměnu soudního exekutora:

Peněžitý nárok oprávněného včetně nákladu k dnešnímu dni: 6 877,00 Kč
Záloha na odměnu exekutora (peněžité plnění): 1 541,00 Kč včetně DPH 21%
Náklady exekuce paušálem: 4 397,00 Kč včetně DPH 21%

Pro splnění veškerých povinností je třeba uhradit na účet soudního exekutora (č.ú. 795189210/4300, variabilní symbol 13053117, ČSOB a.s.), ve lhůtě 15 dnů od
doručení této výzvy 12 815,00 Kč

Nebude-li uvedená částka uhrazena ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy, bude i provedena exekuce majetku a/nebo zablokován bankovní účet povinného ve smyslu § 44a odst. 1 EŘ a podle § 47 odst. 4 EŘ. Až do okamžiku splnění povinnosti.

Příkaz k úhradě, vyrozumění o zahájení exekuce a vypučet povinnosti najdete v přiložených souborech.

Za správnost vyhotovení Ales Sladky

-ire-