Správa uprchlických zařízení spustí od listopadu nové pobočky ve středočeském kraji

Detenční zařízení Bělá Jezová Ilustrační foto: SUZ

Pět nových poboček pro integraci cizinců ze zemí mimo EU otevře v průběhu listopadu Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra. Nová centra budou v Mladé Boleslavi, Kladně, Příbrami, Benešově a Kutné Hoře. Zvyšující se počty cizinců v ČR se dotýkají zejména obcí, do kterých jsou lidé ze třetích zemí dováženi na práci. Centra budou preventivně vzdělávat cizince i domácí obyvatelstvo.

Správa uprchlických zařízení MV (SUZ) uspěla ve výběrovém řízení na zřízení a provoz Center na podporu integrace cizinců. Podle sdělení SUZ však už nyní v uvedených městech fungují i „další návazné struktury, zejména pracoviště Odboru azylové a migrační politiky MV, oddělení pobytu cizinců, ale i dalších pro integraci cizinců důležitých institucí“.

Středočeský kraj byl jediným krajem, který nebyl touto aktivitou pokryt: „SUZ MV tak v návaznosti na vládní materiál, Koncepce integrace cizinců zřizuje Centrum již v desátém kraji, přičemž první byla zřízena již v roce 2009,“ uvádí ve své zprávě Správa uprchlických zařízení.

Druhý nejvyšší počet cizinců ve Středočeské kraji

Navíc žije ve Středočeském kraji po Praze druhý nejvyšší počet cizinců. „Středočeský kraj byl posledním krajem, kde regionální integrační centra doposud nepůsobila, což je poněkud paradox vzhledem k přítomnosti druhého nejvyššího počtu cizinců v zemi hned po Praze. Jsme velice rádi, že jsme projekt v tomto kraji získali a můžeme navázat na dlouholetou úspěšnou práci ve zbytku ČR,“ říká ředitel Správy uprchlických zařízení MV Pavel Bacík s tím, že Středočeský kraj tímto získává další nástroj pro úspěšnou integraci cizinců na území celého kraje.

Podle aktuální  zprávy o počtech cizinců v ČR žilo na celém území státu legálně celkem 322 415 cizinců ze třetích zemí mimo EU. O zprávě Česká justice informovala.
Také poslední letošní zpráva o kriminalitě cizinců se týká převážně cizinců ze třetích zemí. Podle zprávy ministerstva vnitra z letošního června je podíl cizinců na zločinnosti v ČR plných 49%.

Centrum chce pracovat s dotčenými obcemi

Ministerstvo vnitra kromě toho dlouhodobě upozorňuje na problémy, které působí vysoká koncentrace cizinců ve městech a obcích, kam jsou zaměstnavateli dováženi na práci. „Vzhledem k narůstajícímu počtu cizinců přicházejících do ČR za prací je důležitou úlohou Center spolupráce se zaměstnavateli a zejména s obcemi, kterých se to dotýká,“ dodává ve zprávě ředitel SUZ Pavel Bacík.

Podle zprávy SUZ budou hlavními aktivitami Centra zejména: Zřízení krajské platformy – zajištění provázanosti všech aktérů integrace v regionu, monitoring situace v kraji a reagování na okamžité potřeby obcí, poradenství pro cizince – sociální v ambulantní i terénní formě, právní, zprostředkování pomoci, asistence vzdělávání cizinců – výuka českého jazyka, kurzy sociokulturní orientace, integrační aktivity – preventivně vzdělávací aktivity na školách i pro širokou veřejnost; kulturní, společenské nebo sportovní akce rozvíjející vztahy mezi cizinci z cílové skupiny a majoritní společností.

Integrace má probíhat obousměrně

To odpovídá zadání vládní Koncepce integrace cizinců, jak o ní Česká justice opakovaně informovala.

Výběrové řízení bylo vyhlášeno ministerstvem vnitra v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu. Česká justice o výběrovém řízení z dubna letošního roku informovala s tím, že částka podpory pro povinně zřízených pět center je 30 milionů korun. Podle zadání se mají integrovat cizinci s domácím obyvatelstvem a naopak.

(ire)