Majetkový úřad loni uzavřel 1391 dohod o zastupování

Foto: Free Stock photo

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) loni uzavřel 1391 dohod o zastupování státních institucí v soudních sporech, meziročně o 145 více. Od roku 2014 uzavřel úřad 5325 takových dohod. Úřad o tom dnes informoval v tiskové zprávě. Mezi nejčastěji zastupované instituce patří ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo financí a Státní pozemkový úřad.

„Pevně věřím, že vynikajících právních služeb ÚZSVM začnou využívat také další organizační složky státu, čímž se ušetří nemalé prostředky státnímu rozpočtu dříve vynakládané na drahé externí kanceláře,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Zároveň úřad uvedl, že loni v majetkových soudních sporech uhájil zhruba 45 miliard korun. K významným kauzám patřil například spor se společností El NIŇO, která požadovala přibližně 15,7 miliardy korun. Společnost se proti České republice neúspěšně domáhala této částky kvůli údajnému ušlému zisku z licenčních poplatků způsobené nesprávným úředním postupem.

Dál ÚZSVM zmínil loňské pravomocné vítězství ve sporu o 2,5 miliardy ohledně letadel FISCHER AIR nebo uhájení 1,5 miliardy korun v soudním sporu, ve kterém se žalobce domáhal zaplacení náhrady údajné škody za nezákonné trestní stíhání spoluzakladatele bývalé Universal banky.

Ke konci roku 2018 vedl úřad přes 10.500 sporů v celkové částce přesahující 233 miliard Kč. Nejčastěji šlo o tzv. soudní řízení sporná, mezi které například patří řízení o náhradu škody nebo řízení o bezdůvodné obohacení. Takových řízení vedl ÚZSVM ke konci roku 2018 celkem 3907 za 231 miliard korun. Většinu sporů, které ÚZSVM vede, nelze přesně finančně vyčíslit. Jde například o žaloby o určení vlastnictví nebo řízení o pozůstalosti, uvedl úřad. Dlouhodobě je úspěšnost úřadu v soudních sporech podle mluvčího Radka Ležatky přes 90 procent.

ÚZSVM zastupuje stát před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu. ÚZSVM v těchto řízeních vystupuje sám za sebe, nebo zastupuje jinou organizační složku státu. Zastupování státních institucí se děje buď povinně ze zákona, nebo na základě dohody. ÚZSVM poskytuje rovněž v zákonem vymezených případech bezplatnou právní pomoc obcím a zastupuje je před soudy.

(čtk)