Ministerstvo návrhy NSZ na změny jednacího řádu teprve zkoumá, počítá se širokou diskusí

Ministerstvo spravedlnosti Foto: Facebook

2Návrhy Nejvyššího státního zastupitelství na změnu vyhlášky o jednacím řádu státního zastupitelství ministerstvo spravedlnosti teprve zkoumá. Podle vyjádření ministerstva se o návrzích teprve „povede širší debata“. Konkrétní návrh legislativní změny se tedy zatím nepřipravuje, vyplývá z odpovědi ministerstva spravedlnosti. Vyhláška je zásadní pro vrchní státní zastupitelství.

O snaze změnit jednací řád státního zastupitelství informovalo Nejvyšší státní zastupitelství v aktuální výroční zprávě: „NSZ rovněž v roce 2018 iniciovalo u Ministerstva spravedlnosti nové vymezení příslušnosti odborů závažné hospodářské a finanční kriminality vrchních státních zastupitelství, jež by v souladu s dosavadními pozitivními poznatky a zkušenostmi z aplikace § 15 JŘSZ  (jednací řád státního zastupitelství – pozn. autorky) přispělo k ještě efektivnějšímu postihu těchto trestných činů. Návrh legislativní změny se připravuje.“

Na dotaz České justice, o jakou změnu jednacího řádu (vyhlášky o jednacím řádu státního zastupitelství) konkrétně jde, však ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že návrhy Nejvyššího státního zastupitelství teprve zkoumá a že se o nich povede široká diskuse: „V současné době ministerstvo spravedlnosti podnět zkoumá. Ke konkrétním návrhům je nyní předčasné se vyjadřovat, protože se o nich ještě povede širší debata,“ uvedl Martin Vaškovský z tiskového odboru.

Vyhláška ministerstva spravedlnosti o jednacím řádu státního zastupitelství je mimořádně důležitá norma. Upravuje některé postupy státních zástupců v trestním řízení i působnosti zejména vrchních státních zastupitelství respektive jejich odborů závažné hospodářské a finanční kriminality. Právě tyto odbory vykonávají dozor na zákonností v trestních řízeních týkající se té nejzávažnější hospodářské trestné činnosti.

Vyhláška umožňuje u definované vážné hospodářské trestné činnosti se škodou vyšší, než 150 milionů korun převzetí takových případů vrchními státními zástupci tam, kde by jinak byla příslušná nižší státní zastupitelství a tím vytváří exkluzivní postavení vrchních státních zástupců.

O aktuální výroční zprávě i o údajné změně jednacího řádu státního zastupitelství Česká justice už informovala.

Irena Válová