Rozsah údajů v daňovém přiznání musí stanovit právní předpis, rozhodl Ústavní soud

Daňové přiznání Foto: archiv

Pokud je vyplnění daňového přiznání či tiskopisu pro registraci ke kontrolnímu hlášení ukládáno jako povinnost, je třeba, aby jeho obsah byl stanoven právním předpisem. Ústavní soud tak vyhověl návrhu skupiny senátorů na zrušení dosavadního ustanovení daňového řádu. Na jeho protiústavnost, kdy jsou údaje stanoveny toliko na tiskopisech Ministerstva financí, upozorňovala dlouhodobě i Komora daňových poradců.

Napadené ustanovení § 72 odst. 1 daňového řádu zavazuje daňový subjekt podat přihlášku k registraci a oznámení o změně registračních údajů a dále též řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení na tiskopise vydaném Ministerstvem financí. Ve svém návrhu senátoři namítali, že rozsah povinně sdělovaných údajů podle § 72 daňového řádu musí alespoň obecnými pojmy stanovit přímo zákon, přičemž tiskopisy, respektive jejich vzory, by měly být vydány formou podzákonného právního předpisu.

Ústavní soud dal nyní zákonodárcům za pravdu, když uvedl, že vůči institutu předepsaného tiskopisu nelze z hlediska ústavnosti nic namítat, jestliže však je vyplnění tiskopisu ukládáno jako povinnost, je třeba, aby jeho obsah byl stanoven právním předpisem.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Dušan Šrámek