Čtvrtek, 28. října, 2021

ČAK varuje advokáty, aby si do věznic nebrali mobily

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Překotný rozvoj informačních technologií silně ovlivňuje každodenní profesní činnost advokáta. Představenstvo České advokátní komory (ČAK) v této souvislosti důrazně doporučuje advokátům – obhájcům, aby nevnášeli do věznic na návštěvu svých klientů mobilní zařízení. „Takové jednání je považováno za vysoce rizikové,“ stojí v prohlášení na webu ČAK.

Podle mluvčí ČAK Ivy Chaloupkové jde o preventivní doporučení, které nevychází z žádného konkrétního incidentu. „Považujeme to spíše za preventivní doporučení tak, aby se advokáti možným rizikům vyhnuli a měli vždy a za všech okolností na mysli svou povinnost mlčenlivosti o datech klientů, tedy i o tom, že je musí i za této situace chránit,“ reagovala na dotazy České justice.

Rozvoj technologií zahrnuje nejen další možnosti jak si práci usnadnit, ale podle advokátů přináší i možnosti, kterými je možné prolomit dosavadní ochranu technických zařízení a datových úložišť, která advokát při své práci využívá. „Vzhledem k tomu, že za ochranu dat a informací, které advokát v rámci své profesní činnosti shromažďuje a uchovává, je v konečném důsledku odpovědný vždy advokát, je nezbytné sledovat, jak se reálná rizika v této oblasti mění a členy advokátní komory na aktuální reálná rizika upozorňovat,“ uvedl advokát Martin Maisner.

Advokát je ze zákona povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb. Toto pravidlo se vztahuje i na elektronickou komunikaci nebo právě na uchovávání dat v elektronické podobě.

(epa)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY