Pondělí, 8. března, 2021

Registr soudců a státních zástupců byl spuštěn, nejsou v něm ale data

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Jméno, příjmení a to, u jakého soudu dotyčný působí a zda byl dotyčný členem KSČ. Pouze takové údaje najdete v „Registru justičních činitelů“, který již spustilo ministerstvo spravedlnosti na výzvy předsedy sněmovního podvýboru pro digitalizaci justice a e-Sbírku Jakuba Michálka (Piráti). „Zatím se ministerstvo moc nemá k tomu, aby tam vložilo další informace,“ sdělil Michálek České justici po poslední schůzi podvýboru.

Byl to ambiciózní plán. Zatímco dříve bylo možné na webu ministerstva spravedlnosti dohledat pouze jméno soudce nebo státního zástupce a to, na kterém soudě či státním zastupitelství působí, nově měl resort spustit významně širší databázi údajů. Mluvilo se i o možnosti, že v registru budou fotografie jednotlivých justičních činitelů. Systém už funguje, je rozdělen na dvě části: veřejnou a neveřejnou. Data ale chybí.
Podle Michálka na schůzi podvýboru náměstci ministerstva Zbyněk Spousta a Klára Cetlová poslancům vysvětlili, že data je třeba převést z jiného systému a není možné to udělat hromadně. „Snad se nám podaří ministerstvo přesvědčit, aby registr naplnilo. Začít by se mělo vedoucími soudními funkcionáři,“ míní Michálek.

Do registru můžete nahlédnout zde.

Členové podvýboru se také zajímali o spuštění elektronického generátoru přidělování věcí. Ministerští úředníci slibují jeho funkčnost v řádech týdnů. Je však otázkou, zda je možné spustit generátor během roku a změnit tak stávající rozvrh práce.
Podle ustanovení § 41 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, rozvrh práce vydává na období kalendářního roku předseda soudu po projednání s příslušnou soudcovskou radou. Rozvrh práce musí být vydán nejpozději do konce předchozího kalendářního roku. V průběhu kalendářního roku může předseda soudu po projednání s příslušnou soudcovskou radou rozvrh práce změnit, jen jestliže to vyžaduje potřeba nového rozdělení prací u soudu.

Z dalších úkolů, které se týkají elektronizace justice, ministerstvo plánuje dokončit soutěžní dialog na elektronický insolvenční rejstřík nebo finalizovat zveřejňování soudních rozhodnutí na internetu. Překážkou je pouze vyřešení anonymizace. „Anonymizér si ministerstvo dělá interně za pomoci asistenta mosteckého soudu Pavla Pihery. Nyní se už testuje na některých soudech,“ uvedl Michálek.
Ministerstvo se také zabývá soutěžením systému na propojení státního zastupitelství nebo tvorbou software, v jehož rámci bude možné analyzovat výkonnost na jednotlivých soudech na úrovni jednotlivých soudců i agend. Resort také plánuje vytvořit úplně novou koncepci rozvoje e-Justice, protože poslední koncepce je již zastaralá a neodpovídá realitě.

Resortu se také podařilo doplnit zaměstnance do IT oddělení. Česká justice již dříve informovala, že do jeho vedení nově nastoupil Martin Kučera.

Eva Paseková

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY