Úterý, 9. března, 2021

Předsedou Evropského soudu pro lidská práva byl zvolen Robert Spano, vyšetřovatel zločinů proti dětem

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Islandský soudce Robert Spano byl v pondělí 20. dubna 2020 zvolen novým předsedou Evropského soudu pro lidská práva. Úřadu se ujme 18. května 2020. Podle informace České justice měl soudce Spano mezi soudci značnou podporu a jeho zvolení vítají.  Předsedu soudu volí všichni soudci ESLP ze všech 47 zemí členských států Úmluvy a Rady Evropy.

Soudce Robert Spano zvolený soudcem ESLP za Island vystřídá na místě předsedy řeckého soudce Linose-Alexandre Sicilianose, kterému končí mandát soudce. Odstupující předseda se loni v prosinci v Praze zúčastnil mezinárodní konference Spravedlivý proces a média a vyvolal ohlas, když zde veřejně vyzval skupinu V4 k založení centra komparačního práva, jak Česká justice informovala.

Soudce Spano, vyšetřovatel zločinů státu proti dětem

Nově zvolený předseda Evropského soudu pro lidská práva Robert Spano se narodil 27. srpna 1972 v Reykjavíku. Vystudoval v roce 1997 fakultu práva na Islandu, poté v roce 2000 získal titul magistra práva na univerzitě v Oxfordu.

Už v letech 1997 – 1998 působil jako zástupce soudce okresního soudu, pak se znovu vydal na akademickou dráhu na univerzitě na Islandu. V roce 2004 se stal soudce okresního/krajského soudu.

V letech 2001 – 2004 současně působil jako zástupce parlamentního ombudsmana, v dalších letech byl členem správní rady Institutu pro lidská práva islandské univerzity, předsedou řídícího výboru expertů pro trestní právo při ministerstvu spravedlnosti.

V roce 2006 se stal profesorem veřejného práva, trestního řízení a jurisprudence na islandské fakultě práva.

V letech 2007 – 2012 byl jmenován předsedou komise expertů ustanovené předsedou vlády Islandu pro vyšetření porušování lidských práv v letech 1947 – 1992 v institucích péče o děti, které na Islandu provozovala vláda a obce.

V letech 2010 – 2011 předsedal komisi expertů zvolené národním shromážděním Národní Církve na Islandu za účelem vyšetřování pohlavního zneužívání bývalým islandským biskupem.

Jako ad hoc soudce začal v roce 2012 působit u EFTA, současně se stal na Islandu parlamentním ombudsmanem.

V roce 2013 byl zvolen soudcem Evropského soudu pro lidská práva, v této funkci působí od 1. listopadu 2013, dva roky byl předsedou sekce Soudu. Od 5. května 2019 je místopředsedou Evropského soudu pro lidská práva.

Tři předsedové ESLP přijeli do ČR

Mandát předsedy Evropského soudu pro lidská práva je tříletý.  Všichni tři poslední předsedové ESLP ve svém funkčním období navštívili Českou republiku. Kromě loňské návštěvy předsedy  Linos-Alexandre Sicilianose  dva roky před tím v roce 2017 navštívil Českou republiku tehdejší předseda ESLP Quido Raimondi, kterého přijal prezident.

Ještě před ním na pozvání Ústavního soudu v roce 2014 ČR navštívil tehdejší předseda ESLP Dean Spielmann.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY