Richter, Jirmásek, Stoček a další: Konference Insolvence 2020 opět spojí správce, soudce a další odborníky

Lońská konference společnosti Insolvence 2008 Foto: ČJ

Účelem již sedmého ročníku Konference Insolvence 2020 je názorově propojit insolvenční správce se soudci, zákonodárci, zástupci neziskových organizací a bankovních asociací formou panelových diskuzí. Akce se uskuteční dne 9. října 2020 v konferenčních prostorách Wellness hotelu STEP v Praze. Česká justice je opět mediálním partnerem.

Program konference bude nově sestaven převážně z panelových diskuzí, které jsou jednou z nejdůležitějších platforem pro výměnu a sdílení názorů všech profesionálů v oblasti insolvenčního práva. Novinkou je, že akce bude také přenášena on-line. Jaká budou témata jednotlivých diskuzí?

Poslední novelizace insolvenčního zákona proběhla v roce 2019, teprve nyní je možno srovnat očekávání s realitou. V tomto diskuzním panelu se sejdou zástupci všech stran insolvenčního procesu (soudci, zástupci ministerstva a neziskových organizací včetně zástupce bankovních asociací) a zhodnotí dopad novely do praxe.
Věnovat se budou zejména praktickým otázkám jako je například kvalita soupisu insolvenčních návrhů, nejčastějším chybám, a aktuální situaci vzniklou v souvislosti s Covid.

Odkaz na web konference Insolvence 2020 najdete zde.

Zvýšení objemu práce soudů

Vedlejším efektem novely bylo navýšení administrativy správců a následné zvýšení objemu práce soudů. Ty byly doslova zahlceny a kapacitně nestíhaly. O tom, jak se se situací vypořádali a jak jí předcházet pohovoří místopředseda Krajského soudu v Ostravě Rostislav Krhut a soudce Krajského soudu v Praze Tomáš Jirmásek.

Insolvenční správci mají povinnosti nejen právní, ale i administrativní, zjišťovací, přezkumné, ale také daňové. Jsou ustanoveni soudem. Kontrolují dodržování podmínek stanovených soudem a musejí se neustále vzdělávat. Jejich právní postavení v insolvenčním řízení je tak velmi specifické. Jedna z diskuzí proto bude zaměřena na povinnosti a postavení správce v praxi, jejich práci s dlužníkem a řešení konkrétních úkonů jako je například společné jmění manželů, neplnění 30% hranice či výpočet chráněného chráněné obydlí. Pokud je dlužníkem podnikatel, pak jeho srážky z příjmů. Ministerstvo promluví o dohledové činnosti nad insolvenčními správci a nastíní možné směry ve vývoji oddlužení.

Vzdělávací systém insolvenčních správců

Vzhledem k nutnosti kontinuálního vzdělávání insolvenčních správců chystá ministerstvo spravedlnosti kreditní vzdělávací systém pro insolvenční správce a to v souvislosti s implementací Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU o restrukturalizaci a insolvenci. Dosavadní právní úprava sice správcům stanovuje povinnost se pro řádný výkon soustavně vzdělávat a doplňovat znalosti, nicméně nelze tuto povinnost účinně vymáhat. Koncept vzdělávání teprve vzniká, a proto bude jedna samostatná debata věnována právě tomuto tématu. Nad tématem se sejdou v samostatné diskuzi zástupci ministerstva, asociací insolvenčních správců a soudci. Tato opatření budou mít vliv i na ekonomiku správců, proto bude důležité téma také výše jejich odměn. Ta je totiž dlouhodobě na stejné úrovni.

Konference se bude zabývat i tématem implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady EU o restrukturalizaci a insolvenci do zákona. Poslední panel konference bude věnován vývoji oddlužení v čase, novým trendům a srovnání jinými členskými státy EU. Závěrem budou zodpovězeny dotazy účastníků a v diskuzích se propojí přednášející s návštěvníky konference.

(epa)