Středa, 19. ledna, 2022

Městský soud v Praze zrušil zákaz přítomnosti studentů na vysokých školách

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Městský soud v Praze (MS) dnes zrušil opatření Hygienické stanice hlavního města Prahy (HSHMP), kterým byla zakázána osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole kvůli epidemii koronaviru.

Soud vyhověl žalobě, která napadala nepřezkoumatelnost rozhodnutí. Rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Evy Pechové a soudkyň Mgr. Gabriely Bašné a JUDr. Hany Veberové. „Napadené Nařízení je poměrně podrobně a konkrétně odůvodněno, pokud jde o popis zhoršující se epidemiologické situace v hl. m. Praze. Obsahuje též uvedení sledovaných cílů. Zcela v něm však chybí jakékoliv zdůvodnění, proč je vydáván právě tento konkrétní zákaz (osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole) a jak jím bude dosaženo sledovaného cíle. Námitka nepřezkoumatelnosti napadeného Nařízení je tak důvodná,“ konstatuje se ve zdůvodnění dnešního rozhodnutí MS v Praze.

Z anonymizovaného rozsudku vyplývá, že žalobu podal student. Navrhovatel O.D. v žalobě především namítal, že opatření postrádá jakékoliv zdůvodnění, proč je nutné omezit výuku na vysokých školách, ačkoliv zůstávají otevřená například nákupní centra, restaurace, bary a tehdy ještě další školská zařízení. Uvedl, že bylo dotčeno jeho právo na vzdělání, protože distanční výuka není schopna plně nahradit výuku prezenční.

Soud k tomu ve zdůvodnění uvedl, že ačkoliv se opatření obecné povahy podle zákona o ochraně veřejného zdraví vydávají bez řízení o návrhu na opatření obecné povahy, neznamená to, že nemusejí obsahovat odůvodnění. „Jen řádné odůvodnění rozhodnutí, ze kterého jsou zřejmé skutečnosti rozhodné pro jeho vydání, umožňuje jeho přezkum tedy jeho kontrolovatelnost a vylučuje libovůli při jeho přijetí,“ uvádí soud. Ten dále konstatoval, že absolutní nedostatek zdůvodnění přijatého zákazu znemožňuje přezkum napadeného opatření z hlediska jeho proporcionality.

Proti plošnému uzavírání vysokých škol se v minulosti vyslovila řada akademiků. Vysoké školy jsou podle představitelů akademické obce schopny zavést potřebná opatření samostatně na základě aktuálního vývoje místní epidemické situace. V této souvislosti vydala prohlášení Česká konference rektorů (ČKR) a Rada vysokých škol (RVŠ). „Rada vysokých škol považuje za nešťastné, že rozhodnutí o omezení výuky na pražských vysokých školách v souvislosti s nepříznivým epidemiologickým vývojem situace ohledně nákazy covidem-19 bylo učiněno bez předchozí konzultace s jejich rektory,“ stojí v zářijovém prohlášení Rady vysokých škol.

Šéfka pražské hygieny Zdeňka Jágrová ČTK řekla, že rozsudek nebude mít žádné praktické důsledky, protože od 14. října jsou vysoké školy uzavřené podle rozhodnutí vlády. Zmínila nicméně, že hygiena využije opravné prostředky. V úvahu připadá podání kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu.

Hygienici v Praze nařídili distanční výuku již od 21. září. Později došlo k nařízení distanční výuky v celé ČR. Uzavřeny jsou i vysokoškolské koleje. Výjimku dostali studenti s nařízenou pracovní povinností, studenti lékařských oborů nebo ti, kteří vykonávají pedagogickou praxi ve školách.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY