Středa, 8. prosince, 2021

Předseda krajského soudu žaluje předsedu Vrchního soudu v Praze

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Dvě správní žaloby podal předseda Krajského soudu v Plzni (KS) Alexandr Krysl na předsedu Vrchního soudu v Praze (VS) Luboše Dörfla. Krysl se v nich brání proti výtce, kterou mu Dörfl uložil za opakované údyjné dílčí pochybení při sestavování rozvrhu práce.

Předseda KS v Plzni Alexandr Krysl podal žalobu proti nezákonnému zásahu i proti nezákonnosti samotné výtky. Informaci České justice potvrdil předseda VS v Praze Luboš Dörfl.

Nezákonný zásah má spatřovat předseda Krysl v tom, že předseda VS Dörfl měl uložení výtky medializovat a dát ji na vědomí předsedovi Nejvyššího soudu a ministryni spravedlnosti.

„Mohu konstatovat pouze to, že podání žalob i jejich obsah považuji za osobní záležitost a nebudu se k ní prozatím nijak veřejně vyjadřovat,“ reagoval na dotaz České justice Krysl.

Výtku uložil Kryslovi Dörfl na základě podnětu 39 soudců KS v Plzni, jak popsal v připravovaném rozhovoru pro Českou justici. Jedná se tak o další kapitolu sporů, které nastaly mezi novým vedením plzeňského krajského soudu v čele s Kryslem a nemalou částí plzeňských soudů krátce poté, co Krysl uspěl ve výběrovém řízení na nového předsedu soudu.

Předseda Vrchního soudu v Praze (dříve předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem) Luboš Dörfl Foto: archiv

Na KS v Plzni vznikly odbory, které sdružují nespokojené soudce a zaměstnance soudu.

Předseda Krysl také podal kárné žaloby na místopředsedkyni soudu, kterou „zdědil“ po minulém vedení soudu v čele s předsedou Miloslavem Sedláčkem. Ten patří mezi hlavní kritiky Krysla, který mu přitom dělal místopředsedu pro správní úsek.

S nedobrou atmosférou na KS v Plzni může souviset i trestní stíhání soudkyně Simony Kubouškové, která je pověřena výkonem funkce místopředsedkyně KS v Plzni pro trestní úsek. Kuboušková se měla dopustit šíření nakažlivé choroby tím, že, jednoduše řečeno, šla soudit s projevy rýmy, z níž se později vyklubal Covid.

„Ve věci nemíním jakkoli zasahovat do průběhu vyšetřování ani rozvíjet již projevenou kritiku. Je na policii a státním zastupitelství, aby dokázali obhájit zákonnost a ústavnost svého postupu. Doufám, že pokud se nepodaří vyvrátit veškeré pochybnosti o objektivnosti vedení trestního stíhání, jsou příslušní vedoucí představitelé připraveni přijmout osobní odpovědnost za to, kam věc dospěla. Nepřípustný zásah do nezávislosti justice by byl špatným signálem pro každého z nás,“ uvedl pro Českou justici ke stíhání soudkyně Kubouškové Krysl.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY