Úterý, 16. srpna, 2022

Tamara Kornasová opět vede ostravské okresní státní zastupitelství

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Tamara Kornasová opět vede Okresní státní zastupitelství v Ostravě (OSZ). Funkci dnes formálně převezme po svém předchůdci, Ladislavu Hradilovi, který se stal řadovým státním zástupcem OSZ. Rozhodnutí o odvolání Kornasové z funkce zrušil v pondělí Městský soud v Praze (MS).

Tamara Kornasová byla z funkce vedoucí ostravských žalobců odvolána ministrem spravedlnosti na podzim 2018. Stojí za připomenutí, že první návrh na její odvolání podala někdejší vedoucí Krajského státního zastupitelství v Ostravě Zlatuše Andělová již v únoru 2017.

Odvolání odůvodnilo ministerstvo tím, že „ze strany vedoucí okresního státního zastupitelství nebyly dostatečně využívány řídící pravomoci a nedocházelo k uplatňování opatření proti státním zástupcům, kteří pochybili v jednotlivých kauzách“.

Proti rozhodnutí ministra se Kornasová bránila správní žalobou a současně podala žalobu na stát, neboť tvrdila, že byla terčem bossingu a šikany ze strany svých nadřízených.

„Jednání žalované, jehož podstatou je ohrožení lidské důstojnosti a rovnosti lidí, je o to znepokojivější, že je vyvoláno zneužitím moci. Takové zneužití moci vždy ohrožuje společnost v samotných základech jejího hodnotového uspořádání. V tomto případě je o situace o to vážnější, protože byla zneužita moc, jež byla původcům tohoto zneužití propůjčena proto, aby lidi chránili před podobnými ohroženími,“ stálo mj. v žalobě Kornasové na stát. V obou řízeních zastupoval Kornasovou advokát Pavel Uhl.

MS v Praze v květnu 2019 správní žalobu Kornasové zamítl. Toto rozhodnutí však zrušil na podzim minulého roku Nejvyšší správní soud (NSS), který v rozhodnutí poukázal mj. právě na okolnosti, které předcházely údajným pochybením Kornasové coby vedoucí OSZ. Kornasová totiž mezitím uspěla s žalobou na stát, když soudy dospěly k závěru, že byla terčem šikany a bossingu ze strany vedení KSZ v Ostravě, aniž by proti tomu zasáhlo vedení VSZ v Olomouci a Nejvyšší státní zastupitelství.

Nedostatečná specifikace

Následovalo již zmíněné rozhodnutí MS v Praze, které rozhodnutí o odvolání Kornasové zrušilo.  MS nyní konstatoval, že ministerstvo v odůvodněních nedostatečně specifikovalo, jaké zákonné povinnosti Kornasová konkrétně měla porušit. A především poukázal na to, co údajným pochybením mělo předcházet, tedy že si v podstatě tehdejší nadřízení Kornasové šikanózním jednáním vůči ní mohli tato pochybení „vynutit“.

Ministerstvo spravedlnosti nyní podle vyjádření mluvčího Vladimíra Řepky „zvažuje další procesní postup“, tedy zda bude pokračovat v řízení o odvolání Kornasové, anebo podá kasační stížnost. Otázkou je další působení Ladislava Hradila, který je formálně nadále vedoucím státním zástupcem. Podle informací České justice má zamířit na KSZ v Ostravě a posléze možná na vedoucí místo jiného OSZ.

Celý případ dosud provází otazníky, na které poukázaly při rozhodování o žalobě na stát i civilní soudy. Tedy především proč šikanóznímu jednání, které bylo dlouhodobé, a netýkalo se jen Kornasové, nezabránili nadřízení z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci a NSZ. Stejně tak je s podivem, že o věci se nikdy nezmínila jindy aktivní nátlaková skupina uvnitř státního zastupitelství Unie státních zástupců (USZ), ačkoliv o zdejších poměrech byla zpravena. Skupina USZ naopak napadala Českou justici za to, že se případu podrobně věnovala.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY