Pondělí, 15. srpna, 2022

Výsměch

0
Výsměch
Česká advokátní komora se vyjádřila k novele insolvenčního zákona Foto: Pixabay

V den, kdy jsem publikoval kritiku ministerstva, že nejsou prováděcí vyhlášky k zákonu o znalcích, byla rozeslána částka 207 sbírky zákonů, kde jsou vyhlášky publikovány.

Konkrétně se jedná o vyhlášku č. 503/2020 Sb. o výkonu znalecké činnosti, vyhlášku č. 504/2020 Sb. o znalečném a vyhlášku č. 505/2020 Sb. o seznamu znaleckých odvětví a oborů. Jako znalce mne nejvíce zajímala nová výše odměny – znalečné. Když jsem výši odměny ve vyhlášce zjistil, tak mne napadl název článku.

Naposledy byla hodinová odměna znalcům zvýšena k 1. 1. 2003 a to z částky 125 Kč/ 1 hodina na 350 Kč/ 1 hodina. Nyní se odměna zvýší k 1. 1. 2021, tedy poprvé za 18 let.

V roce 2018 jsem vysvětloval, že vlivem inflace a zvyšováním mezd by se měly zvyšovat hranice škody v trestním právu, které byly neměnné od 1. 1. 2002, tedy o rok déle než znalecká odměna. Na argument ministerstvo i zákonodárce „slyšeli“, protože hranice škod se zvýšily na dvojnásobek (zákon č. 333/2020 Sb.) od 1. 10. 2020. Slyší ministerstvo na stejnou argumentaci při zvyšování hodinových odměn práce znalce? Čtenář ať odhadne, na jako částku z 350 Kč ministerstvo znalcům zvýšilo znalečné po 18 letech.

Aby nedocházelo k mýlce, co znalec platí ze znalečného. Znalečné není zisk znalce, jedná se o výnos či příjem, proti kterému má i náklady (výdaje). Ke znalečnému si může znalec dále napočítat „hotové výdaje“, které jsou spojené přímo s vypracováním konkrétního posudku, typicky cestovné. Ovšem největší výdaje pokrývá ze znalečného.

Znalec či znalecká kancelář ze znalečného hradí například

  • Pronájem kanceláře
  • Služby s pronájmem spojené (voda, elektřina, atd.)
  • Nákup výpočetní techniky, nábytku a dalších movitých věcí včetně automobilu, jejich opravy a servis
  • Školení, celoživotní vzdělávání a literatura
  • Pojištění (nově povinné)
  • Mzdu zaměstnance včetně sociálního a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem
  • Mzdu zaměstnance, který čerpá dovolenou (4 až 5 týdnů dovolené)
  • Svou odměnu (svou mzdu) včetně daně, sociálního a zdravotního pojištěn
  • Svou odměnu, když čerpá dovolenou (4 až 5 týdnů dovolené)

Zákon a vyhlášky znalcům nově ukládají mnoho povinností. Jejich dodržování bude administrativně mnohem náročnější. I nákladnější (povinnost pojištění). Znalec se při znalecké práci může dopustit celkem 15 přestupků. Takže odměna by měl být zvýšena na více než dvojnásobek.

Ministerstvo za těchto okolností dokázalo znalečné poprvé po 18 letech vyšroubovat z 350 Kč až do závratné výše 450 Kč. Při složeném úroku je to nárůst v průměru o 1,5 % ročně.

Znalci z minoritních oborů, které znalecká práce neživí, přestanou znaleckou činnosti vykonávat, takzvaně vrátí razítko. Nebudou mít žádnou motivaci se za těchto podmínek učit nové znalecké předpisy. Znalci pro které je znalecká činnost hlavní obživou se předpisy naučí a budou pokračovat.

JUDr. Ing. Lukáš Křístek, MBA