Sobota, 18. září, 2021

V České republice operují islamisté, BIS chce měnit zákon o tajných službách

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Financování islámského fundamentalismu a islamizace v České republice z některé arabské země, opakované nesrovnalosti mezi příjmy a výdaji islámských organizací působících na území ČR nebo naopak agenturní informace o odvodu peněžních prostředků z České republiky do zemí Blízkého a Středního východu bez možnosti ověření původu a příjemců v zahraničí jsou převažující důvody navrhované novely zákona o zpravodajských službách, jak jsou uvedeny v důvodové zprávě k návrhu.

Až doposud předávala BIS informace orgánům daňové správy bez možnosti naopak získat od správců daní, bank a spořitelních družstev informace chráněné bankovním tajemstvím. Stejně jako není BIS schopna spolehlivě ztotožnit účet s konkrétní osobou klienta, nemá možnost ztotožnit telefonickou stanici nebo telefonní číslo s majitelem. Česká služba tak často není schopna spolupracovat se zahraničními službami, na jejichž otázky může dávat pouze obecné odpovědi. To se má změnit novelou zákona 153/1994 o zpravodajských službách, který vládě spolupředloží premiér Bohuslav Sobotka a ředitel BIS Jiří Lang.

V rozsáhlé důvodové zprávě k návrhu novely zákona jsou uvedeny anonymizované a zobecněné případy a jevy, které se v České republice již odehrály nebo odehrávají. Mezi nimi převažují případy islamistů, kteří buď ze zahraničí financují radikální islám v České republice nebo naopak odvádějí peníze neznámého původu do arabských zemí neznámým osobám.

„Zpravodajská služba se zabývala v České republice pobývající osobou, kterou lze označit za islámského fundamentalistu. Veškeré víceméně pravidelné finanční příjmy této osoby pocházejí z některé z arabských zemí a slouží k financování nákladné náboženské a proselytické  činnosti. V souvislosti s prověřováním této osoby existovalo významné podezření, že by finanční příjmy plynoucí ze zahraničí mohly pocházet od rizikového subjektu. Odhalení této činnosti je úzce spojeno s analýzou pohybů finančních transakcí na jeho účtech,“ uvádí se v důvodové zprávě, jejímž autorem je BIS. Ta proselytismus, tedy obracení k náboženské nebo sektářské víře, dlouhodobě sleduje.

Takový proselytický web, který otevřeně hlásá, že cestou k víře pro Česko je právo šaría a že přes respekt muslimů k českým zákonům doufají, že v budoucnu se ČR bude inspirovat islámskými hodnotami, nalezla Česká justice na adrese www.sharia4czechia.com, kde se k muslimskému právu uvádí: „Ostatní věci ovlivňující život muslimů podle šaría souvisí s islamizací hodnot společnosti. U některých specifických otázek je zapotřebí právní regulace, nebo dochází k rozporům s místními zákony. Zde respektujeme zákony, ale přesto doufáme, že se islámskými hodnotami bude v budoucnu společnost inspirovat (např. již dnes mohou nosit muslimky šátek na občanských průkazech ČR, halál potraviny se vyrábí i v ČR atd.),“ informuje web sharia4czechia, ze kterého nelze rozpoznat, jaké osoby za ním stojí.

Stránka takřka okamžitě reagovala na návod Tomia Okamury, jak mohou občané ČR klást odpor islamizaci České republiky, který publikoval o víkendu. „Jedná se o jasné vyvolávání náboženské nenávisti, rasismu a xenofobie,“ napsal web v odsuzujícím nepodepsaném článku. Okamurův návod pak nazval snahou ztížit muslimům život v České republice, kde nejsou muslimové podle prohlášení hosté, nýbrž jsou zde doma jako ostatní spoluobčané. Okamurův návod přirovnal web k situaci židů v Německu před 2. světovou válkou.

K islámským organizacím působícím v ČR BIS v důvodové zprávě návrhu změny zákona dále uvádí: „V souvislosti s monitorováním působení islámských organizací v České republice jsou opakovaně zjišťovány nesrovnalosti mezi udávanými příjmy a skutečnými výdaji těchto organizací.“ Podle zprávy existuje předpoklad, že většina neevidovaných příjmů probíhá v hotovosti, nicméně se neopírá právě o podklady z bankovních účtů, kde by mohly být zachyceny zejména finanční dary od zahraničních rizikových organizací. „Prověřování finančních převodů na konkrétních bankovních účtech se již několikrát stalo předmětem spolupráce se zahraničními partnerskými službami. V rámci této spolupráce nebyla partnerská česká zpravodajská služba schopna poskytnout více než velmi obecné informace,“ vysvětluje BIS, proč potřebuje stejné pravomoci jako německá, italská, slovenská nebo francouzská služba.

Další důvod je nemožnost zjistit, kdo odvádí peníze z ČR a kdo je přijímá na Blízkém a Středním východě. „Zpravodajská služba disponuje více agenturními informacemi o odvodu peněžních prostředků (i v hotovosti) z České republiky do zemí Blízkého a Středního východu bez možnosti ověření jejich legálního původu a příjemců v zahraničí právě využitím monitoringu finančních operací,“ píše se v důvodové zprávě.

O tom, že se v České republice, která vždy stála stranou zájmu takových aktivit, něco mění, svědčí i stať mluvčího BIS Jana Šuberta, která od poloviny prosince visí na webu BIS. Článek mluvčího známého svojí zdrženlivostí v reakci na vraždění muslimského obyvatele v Sydney pojednává o novém fenoménu terorismu – osamělých vlcích, nemožnosti prevence a obrany proti teroristickému útoku pomocí sekáčku na maso a internetu a o dilematech naší euroatlantické civilizace.

Návrh novely zákona o zpravodajských službách počítá s tím, že zpravodajská služba dostane nové oprávnění požadovat o Generálního finančního ředitelství informace získané při správě daní, aniž by to bylo porušením bankovního tajemství. Současně s tím se má změnit zákon o bankách. Dalším oprávněním má být právo vyžadovat od právnické nebo fyzické osoby poskytující veřejně dostupnou telefonní službu informaci z databáze všech jejích účastníků.

Předkládaný návrh byl vypracován ve spolupráci Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace a Vojenského zpravodajství; byl konzultován s Ministerstvem financí, uvádí se v důvodové zprávě.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY