Úterý, 27. července, 2021

Rath podal žalobu na vrchní státní zástupkyni Bradáčovou za nepravdy a urážky

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

David Rath podal žalobu na ochranu osobnosti proti vrchní státní zástupkyni Lence Bradáčové kvůli nepravdivým, urážejícím a zavádějícím výrokům. Nepravdy ve vztahu k případu „Rath“ má státní zástupkyně Bradáčová šířit opakovaně, což je v žalobě, kterou má Česká justice k dispozici, dokládáno. Případ například nemá spojitost s Ústeckým krajem, jak bylo veřejně šířeno, vyplývá ze žaloby.

Rath nežádá po Bradáčové žádné peníze, pouze omluvu. Žaloba na Bradáčovou byla podána na konci ledna u Obvodního soudu pro Prahu 4.

Definitivně ke konci dospěla trpělivost s výroky Bradáčové Davidu Rathovi po televizním pořadu Otázky Václava Moravce dne 16. ledna 2016. Tam v přímém přenosu Bradáčová například pronesla: „ale nebudu rozhodně přistupovat ke kroku, který by mohl jakkoli znamenat další námitku možné podjatosti státního zástupce….“

Jenže podle Rathova advokáta David Rath nikdy žádnou námitku podjatosti státního zástupce Petra Jiráta nepodal: „Čímž Žalovaná o Žalobci sdělila nepravdivý údaj, který měl vyvolat u příjemců informace dojem, že Žalobce podal námitku podjatosti státního zástupce JUDr. Jiráta, což není pravda, neboť Žalobce námitku podjatosti JUDr. Jiráta nevznesl, a to opět s cílem způsobit Žalobci mu vážnou újmu a dehonestovat jej,“ uvádí se v žalobě.

Pokud snad měla Bradáčová při svém řečnění osobnostní spor Davida Ratha s Petrem Jirátem, musí vědět, že tento občanskoprávní spor nemá na trestní řízení žádný vliv. Navíc by se vyjadřovala z pozice orgánu činného v trestním řízení k občanskoprávnímu řízení dvou osob. „Což je mimo její kompetenci státní zástupkyně a dokládá její dlouhodobý nepřátelský postoj k žalobci a snahu poškodit jej a dehonestovat v očích veřejnosti,“ uvádí k události žaloba, podle které měla Bradáčová svými řečmi porušit zákon o státním zastupitelství, trestní řádu a především přímo zasáhnout do osobnostních práva obžalovaného Davida Ratha.

Veřejnou podporou státního zástupce Petra Jiráta, který měl zveřejnit nepravdivé informace o majetkových poměrech Davida Ratha, pak podle žaloby Bradáčová vystavila rodinu Ratha nebezpečí újmy zdraví a života, protože lživé informace o Rathových majetkových poměrech přitahují pozornost kriminálních živlů. Bradáčová tím, že se svým odborným názorem postavila za lež, měla působit na veřejnost i soud, který bude ve sporu mezi Rathem a Jirátem teprve rozhodovat, vyplývá ze žaloby, která odkazuje k judikatuře Nejvyššího soudu.

Žaloba předkládá fakta k výrokům Bradáčové

Podle žaloby se státní zástupkyně Bradáčová dopouští výpadů, nepravdivých výroků a manipulací ve vztahu k případu Davida Ratha opakovaně. Nepravdy a manipulace Bradáčové o Rothově případu jsou vypočítány a dokládány na dvou a půl stránkách, kde mimo jiné stojí:


„Kauza vznikla na základě trestního oznámení, které bylo podáno na Nejvyšším státním zastupitelství v Brně a to následně rozhodlo o tom, že věcně i místně příslušné je naše státní zastupitelství. Není to tedy tak, že bychom se my zaměřili na nějakou osobu,“ řekla Bradáčová serveru Novinky. „Takovéto rozhodnutí však není součástí spisu,“ uvádí žalobce.

Vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová Foto: archiv
Vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová Foto: archiv

Ta kauza vznikla na základě trestního oznámení, které bylo doručeno, respektive sepsáno na Nejvyšším státním zastupitelství v Brně a tam vyhodnotili, že místně a věcně příslušné je státní zastupitelství v Ústí nad Labem, protože ta trestná činnost začala a má spojitost k Ústeckému kraji – Lenka Bradáčová, státní zástupkyně pro TV Nova. „Z dokazování však jasně vyplynulo, že případná trestná činnost nezačala a nemá spojitost k Ústeckému kraji, tato informace je tak nepravdivá,“ uvádí žalobce.

„To souvisí s konkrétním trestním oznámením, které bylo vloni podáno na státním zastupitelství v Brně. V něm bylo poukázáno na možné machinace s evropskými dotacemi, do nichž měli být zapleteni někteří lidé žijící na severu Čech. Proto se to dostalo k nám a nikdo netušil, jak se případ rozvine,“ vysvětlila Bradáčová na serveru iDnes.cz s tím, že Rathův případ považuje za svůj životní. „V trestním oznámení podaném panem Liborem Gregorem však nebylo poukázáno na možné machinace s evropskými dotacemi, do nichž měli být zapleteni někteří lidé žijící na severu Čech, tato informace je tak nepravdivá,“ uvádí žalobce.

Bradáčová: Vzniklo to tak, že našemu státnímu zastupitelství bylo z Nejvyššího státního zastupitelství postoupeno trestní oznámení, které tam učinila konkrétní osoba. Prvotně to mělo vztah k Ústeckému kraji, proto to šlo k nám. Začalo se tu odehrávat jednání ve spojitosti s veřejnými zakázkami směrem na střední Čechy. Tak jsme se my dostali k osobám, které jsou dneska obviněné. Ta kauza vznikla na základě trestního oznámení, které bylo sepsáno na nejvyšším Státním zastupitelství v Brně, a tam vyhodnotili, že místně a věcně příslušné je Státní zastupitelství v Ústí nad Labem, protože ta trestná činnost začala a má spojitost k Ústeckému kraji. Bradáčová. „Z dokazování jasně vyplývá, že tato informace je nepravdivá,“ uvádí žalobce.


 

(ire)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY