ESLP: Soudce Mahoneyho nahradí advokát Tim Eicke z případu Perincek a kauzy vyhoštění salafisty Qatady

Soudce tim Eicke z Velké Británie Foto: Esexxcourt.com

Respektovaného soudce Evropského soudu pro lidská práva za Velkou Británii Paula Mahoneyho nahradí advokát Tim Eicke. Zvolilo ho v úterý večer Parlamentní shromáždění Rady Evropy. Tim Eicke jako advokát zastupoval před Evropským soudem řadu významných případů včetně například Perincek v. Švýcarsko nebo vyhoštění salafisty Abu Qatady z Velké Británie.

Volba nového britského soudce se konala pouhé dva dny před britským referendem o vystoupení Velké Británie z Evropské unie v situaci, kdy sama existence Evropského soudu pro lidská práva byla v kampani obou stran tvrdě zneužívána. Například britská ministryně vnitra Theresa May začala navrhovat, aby Velká Británie setrvala v EU, ale pouze „vystoupila z Evropského soudu pro lidská práva“, což britský tisk bez dalšího sepisoval.

Evropský soud pro lidská práva však nemá s Evropskou unii zhola nic společného, ač mnozí politici často předstírají opak. ESLP je však orgánem jiné mezinárodní organizace, a to Rady Evropy se 47 členskými zeměmi včetně například Turecka a Ruska.

Tim Eicke by byl v Česku terčem útoků

Padesátiletý britský právník Tim Eicke se narodil v německém Hannoveru a má britské a německé občanství. Německé právo vystudoval na německé univerzitě v Pasově, skotské a anglické právo poté vystudoval na univerzitě v Dundee. Od roku 1993 působí jako advokát se specializací ústavní právo, občanské právo a na problematiku lidských práv a svobod, o které napsal několik knih. Téma lidských práv rovněž přednáší v Británii i v zahraničí.

V Británii je navíc znám jako jeden z nejtvrdších a nejlepších právníků, co se znalostí lidských práv a schopnosti je hájit na straně vlády i na straně stěžovatele proti vládě. Tim Eicke je uznáván, ať vystupuje za žalobce nebo na straně žalovaného. Dít se to v České republice, kde ministr spravedlnosti spřádá plány na zavádění neprostupnosti právních profesí tak, aby se například státní zástupce nemohl stát advokátem, byl by terčem nejtvrdších útoků.

V Česku panuje o profesionalitě jiná představa, profesionalita není spatřována v loajalitě k právu, ale k osobám a institucím.

Figuroval v případech Perincek, Qatada, Goodwin, Pellegrini…

Jak vyplývá z případů, které před svým zvolením soudcem ESLP Tim Eicke zastupoval, vystupoval v těch nejznámějších střídavě za stěžovatele, jindy za vládu příslušné země a někdy zase na straně vedlejšího účastníka jako v případu Perincek v. Turecko, kde byl poradcem arménské církve, která chtěla, aby Soud zakázal Turkovi Perincekovi šířít, že genocida Arménů v Turecku nebyla genocida.

Ve slavném případě Abu Qatada zase Tim Eicke zastupoval vládu Velké Británie. Abu Qatada byl salafista, který měl být deportován z Británie do Jordánska, což se podařilo až za dlouhých deset let a poté, co Evropský soud pro lidská práva Británii nařídil, že musí k deportaci salafisty mít oprávněný důvod. Právě případ Quatada je důvodem zloby Velké Británie proti Evropskému soudu pro lidská práva.

V často citovaném případu Goodwin v. Velká Británie Tim Eicke zastupoval stěžovatelku, zatímco v Pellegrini v. Itálie stál na straně vedlejšího účastníka procesu.


Vybrané případy Tima Eickeho u ESLP:

2015 – Perinçek v Turkey (Intervener)

2012 – MS (Government); Abu Qatada (G); El Haski v Belgium (I)

2008 – NA (G); N (G); Nnyanzi (G)

2006 – Grant (Applicant)

2005 – Beric v Bosnia Herzegovina (I); Bosphorus v Ireland (A); B and L (A)

2004 – Tahsin Acar v. Turkey (I)

2002 – P, C and S (G); Christine Goodwin (A)

2002 – Kingsley (I)

2001 – Pellegrini v Italy (I)

2001– B and P (A); Beard (A)

2000 – Cooke v Austria (A)

1998 – A (A); Sheffield and Horsham (A); Ahmed (I); McGinley and Egan (I)

1997 – Adams and Benn (A)

1996 – Chahal (I); Akdivar v Turkey (I)

1995 – National and Provincial Building Society (A); Laskey, Jaggard and Brown (A); V., W., X., Y. and Z. (A); CEDAW (2007): Salgado v UK (G); NSF v UK (G)


Tim Eicke se ujme úřadu soudce Evropského soudu pro lidská práva 7. září 2016 na devět let. Úterní volba se konala proto, že respektovaný soudce Evropského soudu pro lidská práva Paul Mahoney dosáhne věku sedmdesáti let, a proto ke dni 6. září 2016 musí ve funkci soudce skončit.

Tima Eickeho navrhla – jako všechny soudce ESLP – příslušná země, která ratifikovala Úmluvo o lidských právech a základních svobodách, v tomto případě Velká Británie. Volba se odehrává tak, že země navrhne tři kandidáty, z nichž vítězí ten, který získá většinu Parlamentního shromáždění Rady Evropy. Soupeřem Tima Eickeho byla advokátka a akademik.

Irena Válová