NSS k diplomům z plzeňských práv: Vysokoškolský diplom lze odebrat pouze za jasný podvod

Nejvyšší správní soud v Brně Foto: NSS

Nejvyšší správní soud rozhodl ve věci kasační stížnosti Západočeské univerzity v Plzni proti rozsudku Krajského soudu v Plzni, který zrušil její rozhodnutí zrušující vysokoškolský diplom podnikateli Janu Harangozzovi o absolvování magisterském studijním programu Právo. NSS teď případ vrátil k novému projednání.

Když Harangozzovi mu ZČU titul zrušila, bránil se u soudu. Krajský soud v Plzni mu sice dal za pravdu, po kasační stížnosti univerzity však tento týden Nejvyšší správní soud případ vrátil k nižší instanci.

Univerzita měla za to, že Harangozzo nesplnil podmínky pro absolvování tohoto studia na ZČU v Plzni, mimo jiné proto, že během svého méně než tříměsíčního studia nevykonal, s výjimkou státních zkoušek, žádnou studijní povinnost. Pochybnosti měla i o regulérnosti konání přinejmenším jedné z částí státní závěrečné zkoušky.

Celý rozsudek si můžete přečíst zde.

Krajský soud v napadeném rozsudku vyslovil právní názor, že vysokoškolský diplom není osvědčením, ale dokladem, který nelze zrušit. Alternativně (pro případ možnosti zrušení) uvedl, že ke zrušení nebyly splněny zákonné podmínky, neboť studium bylo ukončeno zákonem předepsaným způsobem a ke zrušení diplomu by mohlo dojít jen v případě zneplatnění závěrečné zkoušky včetně obhajoby diplomové práce.

Nejvyšší správní soud nyní vyhověl kasační stížnosti univerzity, rozsudek krajského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Stejně jako v souběžně posuzované věci téže univerzity a jejího absolventa Luďka Hosmana, bývalého šéfa městských strážníků (rozsudek ze dne 9. června 2016 sp.zn. 2 As 170/2015), dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že vysokoškolský diplom má povahu osvědčení, jehož vydáním vysoká škola úředně potvrzuje skutečnost, že osoba, které je diplom vydán, absolvovala konkrétní studijní program a získala příslušný akademický titul.
Diplom proto lze zrušit postupem podle čtvrté části správního řádu. „Předpokladem pro jeho zrušení ovšem je, že byl vydán v rozporu s vysokoškolským či jiným zákonem, tedy za situace kdy nebyly splněny podmínky pro jeho vydání (např. dotyčná osoba vůbec nebyla studentem školy, nesplnila studijní povinnosti, nevykonala závěrečnou zkoušku, atd.),“ uvedla mluvčí NSS Sylva Dostálová.

V věci Harangozza se na rozdíl od případu Hosmana, kde šlo o otázku původnosti jeho bakalářské práce, napadené rozhodnutí ZČU o zrušení vysokoškolského diplomu Harangozza o taková zjištění opírá. Krajský soud v Plzni se proto bude muset zabývat důvodností rozhodnutí univerzity, a to včetně posouzení otázky proporcionality zásahu do žalobcových práv ve vztahu k době, která uplynula mezi vydáním a zrušením diplomu, a ochrany práv nabytých v dobré víře.

(epa)