Neděle, 7. března, 2021

Policie se ohrazuje proti vážným nařčením ve zprávě nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Za ničím nepodložená, nepravdivá a závažná nařčení označilo dnes Policejní prezidium Policie ČR informace ve Výroční zprávě o činnosti státního zastupitelství podepsanou nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem. Jde o první reakci na Zprávu se závažnými informacemi o neschopnosti a zločinnosti české policie.

Ze Zprávy, o které Česká justice opakovaně informovala, vyplývá, že policie je neschopná vykonávat svoji činnost, není schopna prověřovat, vyšetřovat, dokazovat a dokonce ani sepsat správně usnesení o zahájení trestního stíhání nebo návrh na podání obžaloby. Kromě toho je prorostlá organizovaným zločinem až do nejvyšších pater, organizovaně obchoduje s informacemi ze spisů a její představitelé ovlivňují trestní řízení.

Čtěte také: Nejvyšší státní zastupitelství: Prorůstání zločinu do struktur policie znemožňuje boj s trestnou činností

Reakci na výroční zprávu NSZ vydalo Policejní prezidium po několika dnech od jejího publikování: „Policie ČR se ohrazuje proti nařčením uváděným v některých médiích s odkazem na výroční zprávu nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. V mediálních výstupech je několik závažných nařčení, která však nejsou ničím konkrétním podložena a nezakládají se na pravdě,“ uvádí se v první reakci na Zprávu.

Podle tiskové zprávy mluvčího Policejního prezidia Jozefa Bociána jsou prvním a doložitelným faktem, který hovoří o dobré práci Policie ČR, statistiky kriminality. Z těch je patrné, že nápad trestné činnosti má klesající tendenci a naopak objasněnost trestných činů každoročně stoupá. „To neukazuje na paralyzovanou Policii ČR neschopnou bojovat proti zločinu, nýbrž na Policii ČR, která zvyšuje bezpečnost občanů každodenní poctivou prací jednotlivých policistů,“ cituje mluvčí policejního prezidenta Tomáše Tuhého.

Poté Jozef Bocián reaguje na článek publikovaný serverem Novinky.cz, který popisované prorůstání  organizovaného zločinu do policie spojil s případem Vidkun, jakkoli takový příklad původní Zpráva NSZ neobsahovala: „V textu je dále, jako údajný důkaz prorůstání zločinu do Policie ČR, zmiňována kauza Vidkun. Opomenut je však fakt, že odhalení této kauzy vzešlo z podnětů ze strany samotné Policie ČR, která sama aktivně konala i ve vztahu k podezřením ukazujícím na policisty,“ upozorňuje mluvčí prezidia Jozef Bocián.

Policie ČR se zásadně nevyjadřuje k živým kauzám a zásadní informace řeší oficiálním postupem, nikoliv cestou médií jako některé jiné instituce a orgány, dodává k tomu mluvčí prezidia.

(ire)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY