Ředitelka Probační služby o personálních změnách: Nikoho nevyhazujeme, přesouváme pouze tabulková místa

Ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková Foto: Eva Paseková

Někteří řadoví zaměstnanci Probační a mediační služby (PMS) si stěžují na personální změny ředitelky Andrey Matouškové. Kritiku části pracovníků sklidil například její krok, kdy zbavila funkce vedoucího pražského střediska PMS Jaroslava Čiháka. Jde mi jen o to zefektivinit fungování PMS, vysvětluje ředitelka České justici.

V poslední době si někteří pracovníci PMS stěžují na to, že rušíte tabulková místa v rámci Služby a lidé jsou tak nuceni odejít. Můžete vysvětlit, co se tedy nyní v této oblasti v rámci PMS děje?
Některá střediska jsou přetížena případy, se kterými musí pracovníci pracovat. Počet případů, které spadají pod jednoho pracovníka, pak vychází na 70 až 90 případů, ale někdy také na 125 případů. Pak máme střediska, která měla štěstí a té agendy zpracovávají mnohem méně. Takže my jsme byli v situaci, kdy jsme vše mohli nechat v tomto stavu, kdy někde jsou pracovníci přetížení a unavení a jinde mohou být také unavení, ale jejich situace je trochu jiná nebo přikročit ke změnám.

Dochází tedy k přesunům pracovníků mezi středisky?
Ano, při zohlednění všech okolností jsem přijala opatření, které znamená přesouvání některých tabulkových míst ze středisek, která jsou méně vytížená, na ta více zatížená. Dělali jsme to i s tím ohledem k tomu, že lidem, kterým bylo místo zrušeno, v tuto chvíli můžeme nabídnout místa v projektech, které realizujeme. Jsou to změny pouze dočasné. Rozhodně to není tak, že rušíme tabulková místa a vyhazujeme lidi z práce. Přesouváme místa velmi rozumně na vytížená místa a staráme se o to, abychom lidem nabídli akceptovatelné podmínky zaměstnání po dobu, kdy změna bude platit.

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán vám slíbil peníze na nové zaměstnance. Kolik jich bude?
Avizováno máme 60 nových tabulkových míst. Až je dostaneme, tak situaci znovu přehodnotíme a budeme se snažit, aby rozdělení pracovníků vyhovovalo situaci, která je aktuální, ale i s ohledem na trendy, které ve střediscích jsou. Nejde o okamžité řešení ad hoc, ale je to vyústění snahy jak zefektivnit práci a přispět k tomu, že výkon probace a mediace může na všech místech proběhnout s ohledem na naše kapacity úspěšně.

Kdy nová místa dostanete?
Odvíjí se to od schválení rozpočtu na příští rok. Jakmile to bude jasné, tak doufám budeme moci zahájit nábor nových pracovníků.

Která střediska PMS jsou nejvíce vytížená?
Nejvíce zatížená jsou velká krajská střediska. Na prvním místě je Praha, která vede v počtu případů, které sem přicházejí a ve vykonávání činností jako je dohled nebo kontroly. Specifické je to i v tom, že lidé nemusí páchat trestnou činnost v Praze, ale řada z nich tady žije. Praha tak musí přijmout i případy, které přichází z jiných soudů. Další vytížená místa jsou Brno, Ostrava, ústí nad Labem, ale i řada středisek, která jsou menší.

Kolik pracovníků v těch menších střediscích zůstává, máte nějakou dolní hranici?
Chceme, aby každé středisko i po personálním zásahu bylo schopno kvalitně vykonávat práci. Nemůžeme proto připustit, aby na středisko byli méně než tři pracovníci. Musíme kalkulovat i s nemocemi nebo dovolenými, takže jinak by to nešlo.

V uplynulých dnech odešel z vedení pražského střediska PMS Jaroslav Čihák. Můžete jeho odchod zdůvodnit?
Odchod pana Čiháka nesouvisí s přemísťováním tabulkových míst ze středisek na střediska. Pan Čihák byl pověřen vedením pražského střediska a já jsem to pověření zrušila. Dále pracuje v rámci PMS.

Jaký byl důvod toho, že jste si přála, aby již pražské středisko nevedl?
Oficiální zdůvodnění, které zná pan magistr Čihák i řídící pracovníci naší služby je, že jeho postoje a názory na vedení střediska Praha jsou diametrálně odlišné od přístupu a od očekávání vedení Služby. Není tak bohužel dále možné tu spolupráci rozvíjet.

Eva Paseková