Z bývalého dětského ústavu v Králíkách by mohla být věznice

Bývalý výchovný ústav Králíky Foto. archiv

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) společně s generálním ředitelem Vězeňské služby ČR Petrem Dohnalem dnes navštívili město Králíky, kde jednali se starostkou Janou Ponocnou a členy rady města o případném využití objektu bývalého dětského výchovného ústavu. Vězeňská služba ČR projevila o tento areál zájem s tím, že by v něm vybudovala věznici.

„Vzhledem k přeplněnosti věznic se snažíme jednak rozšiřovat stávající věznice a rovněž řešíme možnost bezúplatného převodu volných objektů jiných složek státu na vězeňskou službu. Plánujeme, že bychom v králickém objektu vybudovali ženskou věznici v nejlehčím stupni zabezpečení, kde by byly umísťovány odsouzené ženy za mírnější delikty. V souladu s novou koncepcí vězeňství chceme, aby odsouzení byli umísťováni co nejblíže k místu bydliště, v této věznici by si tedy primárně odpykávaly tresty ženy z Pardubického kraje, “ objasnil generální ředitel Vězeňské služby ČR Petr Dohnal. Prioritou Vězeňské služby je hlavně prospěšnost tohoto záměru pro obě strany. „Vězeňská služba na straně jedné dostane možnost využít prázdný a vhodný objekt a tím poskytne nejen nová pracovní místa pro obyvatele Králík, ale také dodavatelské prostředí pro tamní podnikatele a společnosti,“ doplnil Dohnal.

Generální ředitel VS Petr Dohnal a ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) představují Koncepci vězeňství Foto: Eva Paseková
Generální ředitel VS Petr Dohnal a ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) představují Koncepci vězeňství Foto: Eva Paseková

Dětský výchovný ústav v Králíkách ukončil činnost na konci roku 2014. Ministerstvo vnitra plánovalo využít objekt pro pobytové zařízení pro žadatele o azyl. Proti se však postavila část obyvatel i někteří politici. Například hejtman Martin Netolický (ČSSD) argumentoval tím, že přítomnost cizinců poškodí turistický ruch v oblasti, přistěhovalci se nezačlení mezi místní obyvatele a nemuseli by se v malém městě cítit dobře. Ministerstvo letos v únoru od svého plánu ustoupilo. Vedení Králíky by raději mělo z bývalého ústavu byty, soukromý investor se již přihlásil.

Představitelé města vzali záměr na vědomí s poukazem na to, že je nutné s ním seznámit občany města Králíky a dát jim možnost k vyjádření. Za tímto účelem se obě strany dohodly na uskutečnění setkání s občany 25. září 2016. „V rámci více než hodinové diskuse jsme ministru spravedlnosti a generálnímu řediteli Vězeňské služby položili mnoho otázek týkajících se především chodu zařízení s ohledem na bezpečnost občanů města. Přestože jsme na všechny otázky dostali odpověď, považujeme za nutné dát občanům možnost k vyjádření jejich názoru,“ uvedla starostka Jana Ponocná.

(epa)