Počet konkurzů firem i osobních bankrotů klesl o 5 procent

Administrativní pracovníci soudů mají dostat přidáno Foto. archiv

V prvním pololetí 2017 bylo prohlášeno 933 konkurzů firem, což bylo o 95 méně než ve stejném období loni. Počet živnostníků v konkurzu klesl o 25 na 521, právnických osob v konkurzu ubylo 70 na 412. Vyplývá to z informací společnost Creditreform. V prvním pololetí roku 2017 bylo podáno celkem 14 846 insolvenčních návrhů, z toho 1141 u firem a 13 705 u spotřebitelů. Celkový počet insolvenčních návrhů klesl proti pololetí 2016 o téměř pět procent.

Červnový nárůst počtu insolvenčních návrhů v situaci, kdy se ekonomice daří, rostou zakázky i platy zaměstnanců a je vysoká poptávka po řadě profesí, je podle Creditreformu pravděpodobně důsledkem novely insolvenčního zákona, která vstoupila v platnost k 1. červenci 2017. V červnu firmy patrně ve snaze předejít komplikacím podaly více insolvenčních návrhů.

„Většina insolvenčních návrhů u právnických osob končí prohlášením úpadku, případně je insolvenční návrh odmítnut z formálních důvodů, zastaven pro zpětvzetí či nedostatek podmínky nebo zamítnut z důvodu, že úpadek se neosvědčil,“ konstatuje prohlášení Creditreformu. Řešení úpadku je u právnických osob možné konkurzem, nebo reorganizací. Konkurz je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkurzu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny. V prvním pololetí bylo povoleno 12 reorganizací.

Očekávání Creditreformu pro rok 2017 jsou optimistická. „Předpokládáme, že hospodářský růst a růst zaměstnanosti bude pokračovat i v letošním roce. S tím by mělo docházet i k růstu mezd a pozitivním dopadům v nárůstu domácí poptávky. Vzhledem k očekávanému ekonomickému vývoji a vzhledem k tomu, že se v minulých letech segment firem prostřednictvím insolvencí a konkurzů výrazně pročistil, předpokládáme pokles v počtu insolvencí u firem i pro rok 2017,“ odhadla firma.

Pozitivní je i vývoj v oblasti osobních bankrotů, kterých bylo nejméně za šest let. V červnu bylo vyhlášeno 901 osobních bankrotů, tedy o 280 méně než v květnu a nejméně od července 2011. Zároveň bylo podáno 2192 návrhů na osobní bankrot, o 698 více než o měsíc dříve a nejvíce od prosince 2013. Vyplývá ze statistik společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Počty osobních bankrotů dlouhodobě kolísají více než počty bankrotů podnikatelských subjektů, uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková. „Výrazný červnový propad počtu osobních bankrotů je však přesto poměrně nečekaný, jelikož měsíční počty vyhlášených bankrotů se v posledním roce pohybují okolo 1200 bankrotů měsíčně. V dalších měsících proto čekáme návrat k průměrným hodnotám. U počtu návrhů na osobní bankrot čekáme po skokovém zvýšení jejich pokles,“ dodala.

Od července 2016 do června 2017 bylo vyhlášeno 14 723 osobních bankrotů, což bylo nejméně od července 2012. V meziročním srovnání jde o pokles o 11 procent. Počet návrhů na osobní bankrot se ve stejném období snížil o šest procent na 18 247.

(sr)