Podle pravice se dluhy mají platit, rozšířit možnost oddlužení chtějí Piráti, ČSSD i ANO

Po zastavení zmíněných exekucí budou moci věřitelé podat nové návrhy na exekuce vůči dlužníkům Foto: archiv

Česká justice v souvislosti s nadcházejícími volbami oslovila politické strany s dotazem, jaké změny plánují v oblasti exekucí a insolvencí. Přestože ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) v uplynulém období provedl řadu změn ve prospěch povinných, některé strany chtějí v podobných změnách pokračovat. ANO, ČSSD a Piráti chtějí možnost osobního bankrotu pro více lidí.

Podle Martina Plíška z TOP 09 byla v tomto volební období přijata řada změn v oblasti insolvencí a exekucí, které lze považovat za dostačující. Žádné zásadní změny tak proto podle něj není třeba v následujícím období schvalovat. „Už vůbec ne „socialistické experimenty“ ministra Pelikána obsažené v jeho novém pojetí oddlužení, které by znamenalo, že dluhy se nemusí platit, což považuji za velký a nepřijatelný morální hazard.“ uvedl Martin Plíšek ve svém vyjádření. Podle něj musí v právním státě naopak platit pravidlo, že smlouvy se dodržují. TOP 09 chce proto „zastavit trend současné vlády, která oslabuje postavení věřitelů ve prospěch dlužníků.“ Debatovat je ale TOP 09 ochotna například o sloučení vícečetných exekucí jednoho dlužníka do jednoho řízení.

Marek Benda z ODS rovněž odmítl, že by jeho strana chystala nějaké zásadní změny, které by měly vést ke zpochybnění vymáhání práva v oblasti dluhů. Obecná zásada, kterou ODS dle jeho slov razí, je, že dluhy se mají platit. „Snaha dluhy bagatelizovat a omlouvat dlužníky je nemravná a hluboce ohrožující vnímání práva v České republice.“ Otázka teritorialita exekutorů je podle ODS „umělý problém konkurence mezi exekutory“, který odmítá mocensky rozhodovat. Ve vztahu k úpravě podmínek oddlužení Marek Benda uvedl, že ODS je ochotna u „fakticky nesplatitelných“ dluhů uvažovat o zmírnění dosavadních podmínek. Na druhou stranu „v žádném případě nejsme pro žádnou formu „generálního pardonu“, doplnil v závěru svého vyjádření.

Poslanec Marek Benda ve sněmovně Foto: Facebook

Lidovci mají obavu ze zneužití oddlužení

Podle KDU-ČSL je naopak za současné situace, kdy jsou mezi jednotlivými úřady extrémní rozdíly v kvalitě i kvantitě práce, nezbytné zabývat se změnou právní úpravy. KDU-ČSL upřednostňuje „tzv. „částečnou“ teritorialitu, kdy by pohledávky, zjednodušeně řečeno, pocházející z veřejnoprávného sektoru podléhaly teritoriálnímu principu podle bydliště dlužníka a pohledávky pocházející ze soukromoprávní oblasti nikoliv.“

Jako velký problém pak KDU-ČSL vnímá situaci osob v dluhové pasti, zároveň však přiznává, že „při uvažování o institutu oddlužení je nutné mít na paměti i možné riziko jeho zneužívání a rovněž to, že se jedná o určitý zásah do práv věřitele.“ Současný systém podle KDU-ČSL do značné míry funguje, avšak „současná hranice, kterou musí pro dosažení oddlužení dlužník zaplatit, je pro některé stále příliš vysoká. Ne obecně, ale pro tyto výjimečné a zvlášť posuzované případy jsme proto pro možnost snížení hranice pro oddlužení na 10 %.“

Podle vyjádření KDU-ČSL byl v minulých letech Ministerstvem spravedlnosti hrubě zanedbáván státní dohled nad exekutory a insolvenčními správci. „Prvním krokem je tak důslednost ze strany ministerstva a až v případě nefunkčnosti takového postupu je na místě uvažovat o normativní změně.“ uvádí se v předmětném vyjádření.

Jak již Česká justice informovala, razantní oddlužovací novelu insolvenčního zákona chce po nezdaru v tomto volebním období prosazovat nadále nejen ANO, ale i ČSSD. Statisíce lidí čelí exekuci a možnost pro fyzické osoby uvalit na sebe insolvenci je podle sociálních demokratů nastavena příliš tvrdě. „Připravíme proto novelu insolvenčního zákona, která umožní snazší oddlužení tím, že za jasně stanovených podmínek zmírní podmínku úhrady 30 % dluhů,“ uvádí se v programu ČSSD pro říjnové volby.
V návrhu, který skončil před prvním čtením v Poslanecké sněmovně, vládní koalice navrhovala zcela odstranit stávající vstupní podmínku, podle níž musí být dlužník schopen uhradit v pěti letech 30 procent svých dluhů. Tuto bariéru ministr spravedlnosti Pelikán označil za nespravedlivou.

Větší rozsah oddlužení chtějí i Piráti

O větších změnách v oblasti exekucí a insolvencí by uvažovala i Pirátská strana, pokud by se její zástupci dostali do Poslanecké sněmovny. Podle Pirátů by u exekutorů měla platit místní příslušnost podobně jako u notářů. V případě více exekucí jednoho dlužníka by vedl exekuci jeden exekutor dle místní příslušnosti.
Dále Piráti navrhují zavedení nezávislé instituce, na kterou by se bylo možné obrátit se stížností či odvoláním proti postupu soudního exekutora, „tato instituce by měla mít možnost nařízení nápravy pochybení exekutora, nejen podání kárné žaloby.“ Obecně jsou pak Piráti pro přísnější dohled nad exekutory a zavedení osobní odpovědnosti exekutorů za jimi přijatá rozhodnutí.

Speciální vězeňský autobus Pirátů Foto: ČPS

Ve vztahu k oddlužení Piráti chtějí, aby do osobního bankrotu mohl vstoupit kdokoliv bez závislosti na výši dluhu s tím, že „veškerý majetek dlužníka vyjma chráněného majetku vyjmenovaného v zákoně bude použit na umoření jeho dluhů“. Dle jejich návrhu by se po dobu 3-5 let dlužníkovi z příjmu strhávala částka stanovená soudem. Poté by se smazaly všechny dluhy nezávisle na zbývající výši, vyjma tzv. nesmazatelných dluhů jako jsou například dluhy způsobené újmou na zdraví jiné osobě. V případě, že by uspokojení věřitele bylo srovnatelné jako v případě osobního bankrotu, byl by dlužník „oprávněn vstoupit do osobní reorganizace, což mu umožní např. ponechat si i nechráněný majetek. Dlužník se však musí zavázat plnit splátkový kalendář dohodnutý před soudem.“ Piráti rovněž uvažují o zavedení specializovaného soudu pro urychlení procesu vymáhání či nižších soudních poplatcích u bagatelních dluhů.

Zelení: Odpuštění poplatků

Současnou praxi exekucí by změnili i Zelení. Podle nich by se měla omezit výše smluvních úroků z prodlení a odměny exekutorům. Zelení navrhují „sjednotit mnohdy roztříštěná exekuční řízení proti jednotlivým dlužníkům vždy pod jednoho exekutora a omezit je teritoriální příslušností. Chtějí také připravit jednorázové odpuštění poplatků z prodlení a úroků u pohledávek státu, krajů nebo obcí.“

Dle advokátky a bývalé státní zástupkyně Věry Novákové, jež kandiduje za Zelené v Libereckém kraji, jsou exekuce „byznysem, který ničí lidské životy.“ Zelení tak chtějí „zmírnit podmínky oddlužení a změnit exekutorskou praxi, protože důstojný život každého, byť chybujícího člověka, není zásluhová věc, ale základní lidské právo“.

Jana Rosůlková