Pelikán sjednocuje soudní písemnosti, styl i řádkování budou pevně dané

Na kopii není dle NSZ nárok Foto: archiv

Sjednotit podobu soudních písemností nařídil soudcům instrukcí ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO). Dokumenty nyní mají mnohdy diametrálně odlišnou podobu nejen u jednotlivých soudů, ale často i v rámci jednoho konkrétního soudu. Od počátku ledna 2018 by tak soud neměla opustit žádná písemnost, které se neřídí ministerskou instrukcí. Také referáty soudců a ostatních referentů by měly odpovídat nově stanoveným pravidlům.

Rozhodnutí a jiné dokumenty v podobě, která odpovídá instrukci, lze tvořit prostřednictvím aplikace APSTR. Ne všichni soudci ji však dosud používali. Ministerstvo tak pro jendotlivé druhy dokumentů připravilo vzorové šablony. Samo ministerstvo podle informací České justice stanovení pravidel nepovažuje za zásah do soudcovské nezávislosti.

Soudní písemnosti jsou podle instrukce zejména:

a) rozhodnutí,
b) protokoly,
c) předvolání, vyrozumění, výzvy, žádosti, pokyny a poučení,
d) úřední dopisy (přípisy),
e) úřední potvrzení,
f) referáty

Referentů se dotkne zejména úprava náležitostí referátů a podoby soudních rozhodnutí.
Soudní písemnosti se podle instrukce vyhotovují písmem Garamond o velikosti 12 bodů. V odůvodněných případech lze použít i odlišnou velikost písma, v rámci jednoho dokumentu však lze použít písma nejvýše tří různých velikostí. V soudních písemnostech se používá výhradně jednoduché řádkování. U výroku je možno použít řádkování 1,0-1,5. Podobných jednotlivých pokynů obsahuje instrukce celou řadu. To, zda tyto náležitosti písemnost splňuje, by měly kontrolovat i zapisovatelky. Přechodná doba, kdy resort odchylky toleroval, platila pouze pro krajské a vrchní soudy do konce roku. „Vrchní a krajské soudy se mohou v odůvodněných případech odchýlit od této instrukce, jestliže
dostupné technické prostředky neumožňují tvorbu soudních písemností v souladu s touto
instrukcí. Pokud ke dni 31. 12. 2018 jejich soudní písemnosti nebude objektivně možné uvést do souladu s touto instrukcí, obrátí se bezodkladně na Ministerstvo spravedlnosti s vylíčením překážek, které tomu brání, a požádají o jeho součinnost při jejich odstraňování,“ uvádí se v instrukci.

Podle informací České justice bude dodržování instrukce ministerstvo spravedlnosti pravidelně kontrolovat a proto i předsedové jednotlivých soudů a dozorčí úřednice se na kontrolu zaměří. Šablony písemností Pelikán loni zavedl i pro exekutory.

Instrukce je k dispozici v našem Legislativním monitoru

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

(epa)