Špatné účtování a neoprávněné vyplácení prostředků. Třem exekutorům hrozí pokuta

Zastavením exekuce dluh nezaniká Foto: Facebook

Zaměstnanec exekutora z Prahy 9 Milana Usnula měl oprávněnému vyplatit vymožené finanční prostředky, přestože proti dlužníkovi bylo zahájeno insolvenční řízení. Exekutor tomu podle Ministerstva spravedlnosti nezabránil a proto na něj míří kárná žaloba, kterou projedná Nejvyšší správní soud (NSS). Před kárný senát pak míří i exekutoři Jiří Král z Ostravy a Jiří Janečka z Plzně.

Exekutorovi Usnulovi za neohlídání kroků svého zaměstnance navrhuje ministr spravedlnosti Jan Kněžínek udělení pokuty. Ta bývá obvykle v řádech desetitisíců korun.

Exekutor Jiří Král z Exekutorského úřadu Ostrava je zase kárně žalován kvůli tomu, že náklady exekuce a náklady oprávněného nebyly ve specifikovaných příkazech k úhradě nákladů exekuce řádně odůvodněny. „A dále pro kárné provinění spočívající v účtování hotových výdajů, které nebyly účelně vynaložené,“ upřesnila Andrea Šlechtová z tiskového odboru ministerstva. I Královi pak hrozí udělení finanční sankce.

Posledním exekutorem, který v blízké době předstoupí před kárný senát NSS a hrozí mu udělení pokuty je Jiří Janečka z Exekutorského úřadu Plzeň – Jih. „Je žalován pro kárné provinění spočívající v tom, že si ve 14 řízeních vyplatil náklady exekuce, aniž by tyto byly určeny v příkazech k úhradě nákladů exekuce,“ uvedla Šlechtová.

Jak zjistila Česká justice, ministerstvo spravedlnosti jako dohledový orgán nad činností exekutorů loni zintenzívnilo činnost a vykonalo v loňském roce celkem 73 kontrol exekutorských úřadů. Spolu s 24 vlastními kontrolami, které uskutečnila sama Exekutorská komora ČR došlo loni k celkem 97 kontrolním akcím u soudních exekutorů. To znamená, že plné dvě třetiny z celkem 158 exekutorských úřadů prošly loni nějakou kontrolou.

Kárných žalob je však oproti jiným právnickým profesím minimum. Loni byly podány pouze dvě. Podle databáze Nejvyššího správního soudu došlo v jednom případu k uznání viny, ve druhém případu byl exekutor viny zproštěn.

Eva Paseková