Přehledně: Vláda může omezit pohyb či shromažďování a povolat vojáky

Armáda ČR Foto: army.cz

Vláda v uplynulém týdnu  vyhlásila na 30 dnů kvůli výskytu koronaviru nouzový stav na celém území České republiky. Zde je výběr hlavních informací o takzvaném krizovém zákonu, podle kterého mimo jiné vláda postupuje při řešení současné koronavirové nákazy.

– Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) je účinný od 1. ledna 2001.

– Stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace a při jejich řešení. Udává také odpovědnost za porušení těchto povinností. Tyto situace nesouvisejí se zajišťováním obrany Česka před vnějším napadením.

– Zákon pracuje s pojmy jako krizové řízení (souhrn řídících činností zaměřených na analýzu rizik), krizová situace nebo krizové opatření.

– K orgánům krizového řízení patří vláda, ministerstva (vnitra, zdravotnictví, dopravy a průmyslu a obchodu) a jiné ústřední správní úřady, Česká národní banka, orgány kraje a obce. Tyto orgány jsou také oprávněny kontrolovat dodržování zákona.

– Vláda mimo jiné ukládá úkoly ostatním orgánům krizového řízení, řídí a kontroluje jejich činnost. Zřizuje také Ústřední krizový štáb jako svůj pracovní orgán k řešení krizových situací.

– Za nouzového stavu či za stavu ohrožení státu lze například omezit svobodu pohybu a pobytu v prostoru ohroženém krizovou situací, lze také omezit právo se shromažďovat nebo provozovat podnikatelskou činnost, která by ohrožovala či znemožňovala prováděná opatření.

– Vláda je také oprávněna přijmout opatření k ochraně státních hranic, nařídit nasazení vojáků a jednotek požární ochrany k provádění krizových opatření, nařídit přednostní zásobování nebo omezit vstup na území ČR osobám, které nejsou občany země.

– Také ministerstva a další úřady státní správy nebo samosprávy, případně i další instituce nebo firmy si zřizují krizové štáby, které mají zajistit spolupráci různých složek při řešení krizových stavů.

(čtk, epa)