Pondělí, 4. července, 2022

Styky soudců a žalobců nebo přijímání darů: Rada Evropy kritizuje ČR, situace je neuspokojivá

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Česká republika dosud uspokojivým způsobem splnila jen jedno ze 14 doporučení protikorupční skupiny Rady Evropy (GRECO) z roku 2016. Situace je tedy nadále považována za „celkově neuspokojivou“, uvádí se v nové hodnotící zprávě zmíněného orgánu. Plyne z ní také, že hmatatelný pokrok od loňského posudku nastal pouze ve dvou bodech, v souvislosti s prevencí korupce u zákonodárců prý změny udržují „velmi pomalé tempo“.

Doporučení protikorupční skupiny se kromě členů parlamentu týkají také práce soudců a státních zástupců. Volají po vyjasnění pravidel kolem možného střetu zájmů u těchto činitelů, přijímání darů a dalších výhod nebo styků s lobbisty. Dalším cílem je zprůhlednit fungování parlamentních výborů a podvýborů, ale také výběru nebo odvolávání představitelů justice.

„Česká republika uspokojivě splnila či uspokojivým způsobem vyřešila jedno ze čtrnácti doporučení… Sedm doporučení je splněno částečně a zbylých šest doporučení splněno není,“ píše orgán GRECO, který od roku 1999 sdružuje asi 40 států za účelem monitorování protikorupčních standardů.

„Skupina GRECO došla k závěru, že současná velmi nízká úroveň plnění doporučení je ‚celkově neuspokojivá‘,“ uzavírá čtrnáctistránková zpráva o ČR vypracovaná na konci loňského roku.

Jako splněný je hodnocen pouze požadavek na přijetí profesního etického kodexu pro státní zástupce spojený s jejich následným zaškolením. GRECO v této věci přivítalo soubor pravidel, který vstoupil v platnost se začátkem loňského května. V následujícím bodě zprávy nicméně podotýká, že nový kodex podle všeho neukládá prokurátorům povinnost hlásit své vedlejší činnosti.

Za částečně splněné nově protikorupční skupina RE označuje doporučení týkající se mimo jiné pravidel pro styky zákonodárců s lobbisty, a to v důsledku projednávání návrhu zákona na toto téma. Celkově však v souvislosti se členy parlamentu „plnění doporučení udržuje velmi pomalé tempo“.

„Přestože byl systém oznamování zájmů, příjmů a majetku modernizován a dohled v této oblasti byl posílen, nebyla přijata žádná opatření ke zvýšení transparentnosti legislativního procesu,“ uvádí hodnotící zpráva.

Nevyslyšená údajně zůstala také výzva na zavedení „účinnějších“ sankcí za porušení pravidel kolem hlášení střetu zájmů.

České ministerstvo spravedlnosti dnes v reakci poukazovalo na předložené návrhy zákonů, které jsou v souladu s doporučeními expertů RE. „Jedná se o návrh zákona o lobbování, novelu zákona o soudech a soudcích, novelu zákona o státním zastupitelství,“ uvádí tisková zpráva. Všechna tři opatření zmiňuje i hodnocení GRECO, příslušná doporučení však nebere jako splněná, protože návrhy zákonů ještě neschválil parlament.

GRECO dále hovoří o jistém zlepšení co se týče systému výběru a kariérního postupu soudců, stejně jako v případě státních zástupců ale nevidí žádný pokrok ohledně zavedení možnosti napadnout „disciplinární rozhodnutí“ resp. kárné řízení. Ministerstvo nyní pracuje na tom, aby řízení bylo opět dvoustupňové. Jako nesplněné stále hodnotí doporučení reformovat postupy jmenování a odvolávání nejvyššího státního zástupce. Novela zákona o státním zastupitelství se stále nedostala na vládu kvůli sporu ministryně Marie Benešové s žalobci o dílčí části návrhu.

Orgán Rady Evropy podobně jako loni žádá delegaci ČR, aby co nejdříve předložila vlastní zprávu o provádění doporučení ohlášených v létě 2016. Nejzazším termínem je 31. prosinec.

Rada Evropy je mezinárodní organizace se sídlem ve Štrasburku, která sdružuje 47 evropských zemí, nemá souvislost s Evropskou unií a jejími institucemi.

(čtk, epa)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY