Středa, 21. dubna, 2021

Vláda schválila obnovení vstupu cizinců do ČR kvůli práci, musí projít testem na koronavirus

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Na území ČR budou moci podle aktuálního usnesení vlády vstoupit mimo jiné cizinci – sezónní pracovníci z EU i ze třetích zemí, „klíčoví pracovníci“, pracovníci v sociálních a zdravotních službách, občané EU za účelem ekonomické činnosti v ČR i rodinní příslušníci cizinců, většinou s podmínkou, že se prokáží testem na Covid-19.  Bez testu vstoupí pracovníci, o nichž příslušný ministr potvrdí, že jejích přítomnost  v ČR je nezbytná. Cizinci pracující v ČR nebudou smět jezdit do práce veřejnou dopravou.

Od pondělí 11. května 2020 sice nadále platí zákaz vstupu cizinců na území ČR, avšak s novými výjimkami. Těch je tolik, že zákaz vstupu cizinců ve skutečnosti znamená jen zákaz vstupu turistů.

Vyplývá to z aktuálního usnesení vlády o přijetí krizového opatření z pondělí 4. května 2020. Kdo byl přesvědčen, že nařízená pracovní povinnost pro žáky a studenty pracovat v sociálních a zdravotních službách, jak ji vláda schválila 13. března 2020, bude pokračovat nebo se dokonce rozšíří na další občany, mýlil se. Dalším usnesením v pondělí 4. května vláda tuto nařízenou pracovní povinnost s účinností od 11. května 2020 zrušila. Na jejich místa mají přijít mimo jiné cizinci.

Výjimky pro pracovníky

Vláda v předmětném usnesení nařizuje zákaz vstupu cizinců na území České republiky, po tomto nařízení však následuje třináct výjimek.  Jednou z nich jsou právě pracovníci v sociálních a zdravotních službách a jejich rodiny. Zákaz neplatí pro „pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách, kterým bylo vydáno vízum od 11. května 2020, a jejich rodinné příslušníky, kteří je doprovází a kterým bylo vydáno vízum od 11. května 2020, a předloží potvrzení o absolvování testu podle bodu III./2.,“, uvádí se v aktuálním usnesení vlády.

Zákaz vstupu do ČR samozřejmě neplatí pro cizince a jejich rodinné příslušníky, kteří zde už žijí podle zákona o pobytu cizinců. Dále zákaz vstupu neplatí pro tranzitující cizince, pracovníky mezinárodní dopravy – tedy například řidiče kamionů, přeshraniční pracovníky, pracovníky servisu kritické infrastruktury, diplomaty a pracovníky mezinárodních institucí a v naléhavých situacích.

Naléhavou situací se podle usnesení vlády rozumí například pohřeb, převoz krve nebo orgánů, rozhodnutí soudu, převoz rodinných příslušníků nebo jiná humanitární situace.

Zákaz vstupu do České republiky rovněž neplatí, „je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky“, uvádí se v usnesení. O zájmu ČR na vstupu cizinců bude zřejmě rozhodovat příslušný ministr, jak dále vyplývá z usnesení.

Usnesení v plném znění je na webu vlády jako krizové popatření číslo 511.

Zákaz neplatí pro sezónní zaměstnance ani OSVČ

Pro zaměstnavatele na území ČR je však důležité, že zákaz neplatí „pro sezónní zaměstnance, kteří předloží potvrzení o absolvování testu podle bodu III./2.“ a  „pro občany Evropské unie, kteří vstupují na území České republiky za účelem výkonu ekonomické činnosti, nebo studia na vysoké škole a předloží lékařské potvrzení o absolvování testu podle bodu III./1.“. Ekonomickou činnost vykonává člověk jako OSVČ a v dalších právních statutech.

Také další bod se týká cizinců pracujících v ČR. Zákaz vstupu cizinců dále neplatí „pro klíčové pracovníky, kterým bylo vydáno vízum od 11. května 2020, a jejich rodinné příslušníky, kteří je doprovází a kterým bylo vydáno vízum od 11. května 2020, a předloží potvrzení o absolvování testu podle bodu III./2.“.

Výše uvedené osoby budou vstup do ČR doložit příslušným důvodem, ohlásit vstup na hygienické stanici a ve většině případů jednotlivých kategorií předložit potvrzení o testu na Covid-19.  Potvrzení o testu nemusí předkládat pracovníci v sociálních a zdravotních službách, záchranáři a pracovníci kritické infrastruktury, pokud jejich pobyt v ČR nepřekročí 14 dní a také zemědělci, kteří hospodaří v pohraničí a jejich pobyt v ČR nepřekročí 24 hodin.

Nezbytnost pracovníků z ciziny potvrdí příslušný ministr

Ale z povinnosti předložit test na Covid-19 může podle seznamu výjimek v usnesení udělit výjimku příslušný ministr:  „Ze že všem osobám podle bodu I./1. písm. j) až n), jejichž vstup je považován za nezbytný, lze výjimečně umožnit vstup na území České republiky i bez předložení potvrzení o absolvování testu; nezbytnost potvrzuje ministr gesčně příslušný za dané odvětví; tyto osoby mají povinnost absolvovat test RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2 do 72 hodin po vstupu na území České republiky a předložit lékařské potvrzení o absolvování testu podle bodu III./1. místně příslušné krajské hygienické stanici,“ stojí v usnesení z pondělí 4. května 2020.

Všem osobám, které vkročí na území, pak vláda nařídila podrobit se bezodkladně testu na Covid-19 a pokud nebudou v karanténě, dodržovat zákaz volného pohybu s výjimkou cest do zaměstnání, k lékaři a cest k zajištění nezbytně nutných rodinných nebo úředních záležitostí a pohřbů. Podle usnesení se to výslovně týká sezónních pracovníků a pracovníků přijíždějících do ČR z důvodu ekonomické činnosti.

Zaměstnavatelé se musí o cizince postarat

Zvláštní nařízení je pak určeno zaměstnavatelům, kteří musí za cizince dovezené na práci převzít odpovědnost: Vláda nařizuje všem subjektům, které přijímají cizince za účelem ekonomické činnosti podle výjimky uvedené v bodě I./1. písm. j) až n) zajistit těmto cizincům

  • a) ubytování po celou dobu jejich pobytu na území České republiky,
  • b) lékařskou péči nebo registrujícího poskytovatele lékařských služeb po celou dobu jejich pobytu na území České republiky, včetně úhrady lékařské péče, není-li zajištěna jinak,
  • c) jejich dopravu ze státní hranice do místa ubytování a po dobu 14 dní od vstupu na území České republiky dopravu mezi místem ubytování a pracovištěm, přičemž k cestě cizince do zaměstnání a ze zaměstnání nelze využít veřejnou hromadnou dopravu,
  • d) návrat zpět do země původu v případě ztráty zaměstnání na území České republiky.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY