Středa, 19. ledna, 2022

Koalice SPOLU: V přípravném řízení musí státní zástupce zaručit princip presumpce neviny

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Konzervativní přístup k Ústavě a k Listině základních práv a svobod nebo minimalizaci legislativních změn slibuje ve svém programu koalice SPOLU (Občanská demokratická strana, KDU-ČSL a TOP 09). Česká justice má program k dispozici. Tak, jako většina politických stran v minulých letech, slibuje SPOLU dokončení nového trestního a občanského soudního řádu. Chce také větší odpovědnost státních zástupců.

Autorem justiční části programu je současný předseda ústavně právního výboru Marek Benda (ODS). „S velkým respektem budeme přistupovat k případným změnám ústavních zákonů. Ústava musí být garancí demokratického vývoje naší země a garancí ochrany hodnot, na kterých stojí naše civilizace. Proto vnímáme jako důležité definování některých zásadních mantinelů pro jednání státu i občanů, jako je např. ústavní ochrana vody,“ vyzdvihuje nutnost chránit ústavu koalice. Názorovou pluralitu a právo na svobodu projevu považují její zástupci za základ demokratické společnosti. Omezování svobody projevu je podle autorů nutné bránit a to i v digitálním prostoru. Právě verbální trestné činy v prostředí sociálních sítí se v posledních letech velmi rozmáhají.

Minimalizace legislativních změn

V koncepci legislativní činnosti chce koalice prosazovat princip „méně je více“ a „kvalita je více než
kvantita“. „Prosekáme právní džungli, zrušíme zbytečné zákony a úřady, prosadíme zásadu: za
jednu novou povinnost zrušíme dvě stávající. Budeme klást důraz na jasnost a přehlednost
legislativy. Ke každému právnímu předpisu budeme vyžadovat tabulku práv a povinností.
Zavedeme pravidlo, že každý nový zákon a každá vyhláška musejí být po pěti letech
vyhodnoceny z hlediska jejich praktických dopadů a případně zrušeny,“ uvádí se v programu. Právě za poslaneckým návrhem na zrušení starých, vyhaslých zákonů stála ODS v tomto volebním období.
Posílíme centralizaci legislativní činnosti pro její lepší provázanost včetně přístupů k evropské
normotvorbě. Vytvoříme přehledný a komplexní právní informační systém dostupný zdarma
a on-line. Občané musejí mít možnost přehledně a rychle najít potřebné informace včetně
vzorových podání.

Dokončení nových moderních procesních předpisů

Koalice by také chtěla dokončit odbornou debatu a předložit ke schválení nové moderní procesní předpisy – občanský soudní řád a trestní řád. Jde o ambiciózní plán. O práci na kodexech se snažilo již několik vlád, vše zatím ale skončilo pouze u obrysů či věcných záměrů. Po nových procesních pravidlech přitom roky volá odborná i laická veřejnost. „Cílem musí být zrychlení a zefektivnění řízení při zajištění práv jeho účastníků. I v oblasti nalézání práva musí platit, že soudní moc je v první řadě službou spravedlnosti a občanům,“ uvádí SPOLU.

V přípravném trestním řízení musí podle koalice odpovídat státní zástupce za zachovávání práv a principu presumpce neviny účastníků. Strany také chtějí prosadit zákon o hromadných žalobách – ty ale nemají sloužit jako prostředek k výdělku za jejich zastupování. Koalice by chtěla také více využívat alternativní tresty a snažit se vězně rychleji a lépe vracet do života.

Předseda ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny Marek Benda Foto: Radek Čepelák

V programu SPOLU také najdeme slib na prosazení novely exekučního řádu a občanského soudního řádu s cílem nalézt vyvážené řešení respektující pomoc zodpovědným dlužníkům i práva věřitelů. Dluhy se podle SPOLU mají platit, ale nikdo se nemá stát doživotním nevolníkem jen pro neschopnost dostát svým závazkům. „Budeme se prioritně snažit vyřešit problematická exekuční řízení včetně těch nezákonných z let minulých a nastavit takový systém, který bude reálně funkční a bude garancí řešení jak sociálních problémů, tak i zajištěním dodržování principů vymahatelnosti práva. V rámci insolvencí budeme postupovat ve stejném duchu s respektem ke zvlášť zranitelným skupinám osob,“ uvádí se v kapitole Spravedlnost a právo.

Boj proti korupci

Koalice chce také provést revizi volebních zákonů a prosadit možnost volit korespondenčně.

Počet kontrol není podle zástupců koalice přímo úměrný jevům korupce. „Budeme se řídit
principem 3P: prevence – průhlednost – postih,“ uvádí autoři programu. Pozornost musí být podle SPOLU směřována k potírání skutečné korupce, nesmí docházet k bezdůvodným pokusům o kriminalizaci obecních samospráv apod.

Chránit chce SPOLU také rodinu v rámci legislativního procesu. Po vzoru RIA chce proto zavést povinnost u všech vládních legislativních návrhů zpracování a předložení zprávy FIA (Family inspect assessment), tedy posouzení vlivu a dopadu legislativy na rodinu. „Rodina a její poslání zasahuje do všech politik. Hájit zájmy rodiny v rámci veškeré legislativy považujeme za jednu z našich priorit,“ stojí v programu.

Jdeme do toho SPOLU je volební koalice složena z bloku konzervativních opozičních stran: Občanská demokratická strana, KDU-ČSL a TOP 09. Koalice byla zpočátku nazývána jako Trojkoalice, od 9. prosince 2020 po oznámení spolupráce a představení je nazývána jako SPOLU, pod tímto názvem budou strany kandidovat ve volbách do Poslanecké sněmovny.

Eva Paseková

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY