Spor v koalici: Babiš chce určovat ceny léků, ČSSD to odmítá

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček hned po nástupu do úřadu vyměnil vedení SÚKL. Teď se o jeho pravomoci střetává s ministrem financí. Reprofoto: ČT

Ministr financí Andrej Babiš rozladil koaliční ČSSD návrhem, aby pravomoci v oblasti cen léků přešly z ministerstva zdravotnictví zpět pod jím vedený resort. Ministerstvo zdravotnictví obvinil ze záměrné a systematické liknavosti. Ministr Svatopluk Němeček kontruje: Babiš nemá správné informace, každý by se měl věnovat tomu, čemu rozumí.

Babiš si o více pravomocí směrem k lékové politice řekl článkem v deníku Právo „‚Ceny léků ze zkumavek a křivulí‘, v němž ministerstvo zdravotnictví a SÚKL obviňuje z neefktivity a nečinnosti při stanovování cen léků. „Záměrná a systematická liknavost ministerstva i to, že přestaly existovat pravidelné revize cen léků, to vše přinášelo farmaceutickým firmám kursové zisky v situaci, kdy koruna po většinu oné doby zpevňovala,“ napsal ministr financí. Babiš vyjádřil záměr odebrat SÚKLu pravomoce v oblasti regulace cen léků a tuto pravomoc převést zpět na jím řízené ministerstvo financí tak, jak tomu bylo před rokem 2007.

Podle ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka byl Babiš nepřesně informován spolupracovníky, kteří mu pro jeho článek dodávali podklady. „Tak, jak stanovovalo ceny ministerstvo financí do roku 2007, nevyhovovalo právu Evropské unie ani právu českému. Na Českou republiku byla podána žaloba u Evropského soudního dvora a dle nálezu pléna českého Ústavního soudu byla situace shledána jako nezákonná,“ vysvětlil Němeček.

Od roku 2008, kdy se cena léků začala tvořit v souladu s evropskou legislativou ve správním řízení, se podle ministerstva zdravotnictví naopak transparentnost celého procesu zvýšila a ceny léků klesly. Reálnou úsporu téměř 3 miliard přinesla právě až první revize cen v SÚKLu. „To jsou fakta, která mi říkají, že převádět tuto kompetenci zpět na ministerstvo financí nepřinese požadované zlepšení. Každý by se opravdu měl věnovat tomu, čemu rozumí,“ řekl Němeček.

Podle ČSSD není důvod vracet se k nevyhovujícímu stavu. „Existuje koaliční smlouva a není mi známo, že by tam něco takového bylo. Už dnes díky předchozímu působení pana ministra Kalouska je MF stát ve státě oplývající neskutečnou mocí jak vlivovou, tak finanční. Zásadně odmítám aby MF posilovalo jakkoliv vliv proti ostatním resortů, konkrétně zde stanovovalo ceny léků bez vlivu MZ, a především plátců,“ uvedl předseda správní rady VZP a sociálnědemokratický poslanec Jiří Běhounek (ČSSD).

Ministerstvo financí na dotaz České justice Babišova slova zmírnilo. Prý jde jen o záměr, který je třeba s koaličními partnery projednat. „Bude samozřejmě nutné vést diskuzi jak s Ministerstvem zdravotnictví, tak na úrovni vlády. Případný přesun kompetencí by byl připravován v plném souladu s požadavky komunitárního práva,“ uvedl mluvčí Babišova úřadu Michal Žurovec.

Poslanec Běhounek vyzval vedení strany, aby na Babišovu iniciativu reagovalo okamžitě. „Je to druh tlaku z hnutí ANO. Vedení ČSSD to musí vyhodnotit  a bez otálení reagovat,“ řekl Běhounek.

Robert Malecký