Mládek odpovídá Vitáskové: Vaše připomínky k vládnímu nařízení o podpoře OZE neakceptujeme

Ve hře je 41 miliard korun pro podnikatele a obrovský zásah do české ekonomiky Foto: MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu se s připomínkami Energetického regulačního úřadu k návrhu vládního nařízení o podpoře podporovaných zdrojů energie vypořádalo vskutku po svém. Neakceptovalo ani jedinou.

Energetický regulační úřad měl největší problém se dvěma záležitostmi. Podle ERÚ není navrhované vládní nařízení v souladu s Ústavou České republiky. „Podle čl. 78 Ústavy ČR je vláda oprávněna vydávat nařízení k provedení zákona a v jeho mezích. Podle úvodní věty nařízení se tímto nařízením provádí zákon o podporovaných zdrojích energie a energetický zákon. V textu obou zákonů však nenacházíme ustanovení, které vlastně vláda svým nařízením provádí,“ připomínkoval ERÚ.

Na to ministerstvo průmyslu a obchodu kontruje: „Dle názoru MPO podle judikatury Ústavního soudu má vláda oprávnění vydat nařízení vlády i bez výslovného zmocnění v zákoně, ale při tvorbě nařízení vlády musí respektovat omezení kladená Ústavou, mezinárodními smlouvami a obecnými právními principy.“

Dále pak ERÚ vyjadřoval pochybnost nad tím, zda je navrhovaná podpora podporovaným zdrojům energie posuzována jako existující, respektive ji považuje za podporu novou. „Dle názoru MPO se jedná o podporu podle čl. 1 písmene b) nařízení Rady 2015/1589,“ reaguje ministerstvo. To tedy znamená, že ministerstvo průmyslu a obchodu považuje posuzovanou podporu za existující. V takovém případě by nebylo nutné čekat na posvěcení podpory Evropskou komisí.

Ministerstvo financí vzneslo 12 připomínek, z nichž všech 12 bylo ministerstvem průmyslu a obchodu akceptováno nebo vysvětleno. Totéž platí v případě všech tří připomínek ministerstva vnitra.

Petr Musil, Ekonomický deník