Manželé v radě města hlasující ve svůj prospěch? Nymburk řeší trestní oznámení kvůli střetu zájmů

Střet zájmů v Nymburce? Foto: ziveobce.cz

Manželé a radní města Nymburk Ladislav a Adriena Gabrielovi (oba ANO) čelí trestnímu oznámení kvůli možnému zneužití pravomoci úřední osoby a zároveň podezření ze spáchání trestného činu poškozování cizích práv. Neznámý oznamovatel upozornil Okresní státní zastupitelství v Nymburce na to, že manželé jsou členy rady města a na zastupitelstvu hlasovali tak, že mohl nastat střet zájmů.

Trestní oznámení na manžele Gabrielovy podal neznámý oznamovatel na Okresním státním zastupitelství v Nymburce. „Oba manželé vždy hlasovali ve svůj osobní prospěch, tedy pro své jmenování do jednotlivých funkcí,“ stojí v oznámení, které má Česká justice k dispozici.

Na jednání zastupitelstva 19. října hlasovala Adriena Gabrielová pro doporučení zastupitelstvu města pověřit výkonem řízení Městské policie Nymburk svého manžela. Neupozornila ostatní zastupitele města na možný střet zájmů. Ani na dalších jednáních Gabrielová na možnost střetu zájmů neupozornila. Podle oznamovatele tak došlo k porušení paragrafu 3 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, kde se v části jedna říká:

Dojde-li ke střetu veřejného zájmu se zájmem osobním, nesmí veřejný funkcionář upřednostňovat svůj osobní zájem před zájmy, které je jako veřejný funkcionář povinen prosazovat a hájit. Osobním zájmem se pro účely tohoto zákona rozumí takový zájem, který přináší veřejnému funkcionáři osobní výhodu nebo zamezuje vzniku případného snížení majetkového nebo jiného prospěchu.

Oznamovatel má také podezření, že hlasováním manželů Gabrielových na 4. zasedání zastupitelstva města Nymburka, tedy při odvolávání předchozího vedení města, došlo ze strany manželů k porušení právních předpisů. O výměně ve vedení města už Česká justice informovala.

Podle oznamovatele došlo k újmě starosty a členů rady, neb bez hlasů Gabrielových by nedošlo k přehlasování. To, že Gabrielová svému muži pomáhala ke zvolení do řídící funkce u městské policie, pak oznamovatel hodnotí jako trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby. Oznamovatel požaduje zahájení trestního stíhání manželů Gabrielových.

Adriena Gabrielová
Adriena Gabrielová

Trestní oznámení tento týden řešil kontrolní výbor. „Ač nejsem právník, jsem přesvědčen o tom  a skutečnosti tomu nasvědčují, že při projednávání určitých záležitostí v orgánech města (např. řízení Městské policie) je porušován zákon o střetu zájmů plynoucí z jejich vzájemného rodinného poměru, přičemž oba manželé vždy hlasují především ve svůj osobní prospěch,“ sdělil České justici předseda výboru exstarosta Nymburka Tomáš Mach (ČSSD). Ten navrhl následující usnesení.


Kontrolní výbor doporučuje zastupitelstvu města, nechť pověří starostu města Nymburka přezkoumáním, zda-li ze strany manželů Gabrielových nedošlo k
morálnímu pochybení. Zároveň, aby starosta města vyzval manželé Gabrielovi k přehodnocení stávajícího stavu, z důvodu veřejného zájmu a mínění, zda-li by nebylo vhodné, aby jeden z nich opustil Radu města Nymburka. KV žádá, aby byl o výsledku jednání informován.


Podle místostarosty Nymburka Jana Rittera (Nymburští demokraté) se v Nymburce rozmohla vlna podávání anonymních trestních oznámení. „Je plně v kompetenci Policie ČR, aby i toto anonymní trestní oznámení vyhodnotila. Máme v tomto případě stanovisko ministerstva vnitra, že se o porušení zákona o střetu zájmů nejedná. V tuto chvíli tedy nemám potřebu navrhovat jakákoli opatření. Spíše doufám v to, že politická praxe se bude v Nymburce odehrávat pouze v záležitostech dalšího směřování města, které je v mnoha ohledech dlouhodobě zanedbané,“ sdělil České justici místostarosta Jan Ritter.
(epa)