Ochrana spotřebitelů: Máme dobré právo, ale nemáme způsob, jak se ho domoci

Markéta Selucká se věnuje advokacii Foto: Selucka.com

Co se týče spotřebitelského práva, máme dobré hmotné právo, ale domoci se ho je někdy nemožné. Shodli se na tom mnozí účastníci sympozia o ochraně spotřebitelů v Poslanecké sněmovně Parlamentu. Cestou jsou hromadné žaloby nebo spotřebitelský arbitr.

Mimořádný dojem si odnesli posluchači z vystoupení děkanky Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně doc. JUDr. Markéty Selucké, Ph.D. o vymáhání práva spotřebitelů v České republice.

Na její slova reagovali nejen přítomní zástupci organizací ochrany spotřebitele, ale také místopředseda Krajského soudu v Českých Budějovicích ing. JUDr. Zdeněk Strnad, PhD., který složil Selucké poklonu pro nadšení a energii, kterou šíří v zastávání se spotřebitelů.

Vystoupení Markéty Selucké zaznělo ve čtvrtek 5. dubna 2018 v první části sympozia Spotřebitelské spory a jejich řešení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v rámci Pražského právnického jara pořádaného Stálou konferencí českého práva. Česká justice je mediálním partnerem této události.

Podle svých slov se Markéta Selucká věnuje tématu ochrana spotřebitele od roku 2004, kdy téma bylo „v plenkách“. Ochranou spotřebitele se začala zabývat v rámci soukromého práva, jelikož se podle ní stalo jeho součástí. Někteří kolegové se podle ní této konstrukci podivovali. „Dnes se už v soukromém právu vyskytuje pojem slabší strana,“ dodala.

Jak dále uvedla, atributem právního státu je skutečnost, že občan má právo a také se tohoto práva domůže. Podle Selucké má Česká republika dobrou právní úpravu ochrany spotřebitele, ale lidem je to k ničemu: „Máme velmi dobré hmotné právo, ale nemáme způsob, jak se domoci nápravy,“ upozornila.

To je podle ní porušení právního státu, Listiny práv a svobod i evropského práva. „Spravedlnost vůbec nepřijde nebo přijde pozdě,“ vysvětlila odbornice s tím, že roli hraje tolik zmiňovaná racionální apatie – neboli neefektivita a marné a drahé vymáhání práva, které vedou k rezignaci na právo.

Svět je plný aušusu a kurvítek

Podle Markéty Selucké podnikatelé mnohdy vyrábějí vadné výrobky, což předvedla na případu vadných bot, kterým praskne podrážka, a protože kupující je aktivní spotřebitelka, jde vadu reklamovat. Poté představila úskalí, která aktivní spotřebitelku čekají, když se odkáže ke kupní smlouvě na boty do šesti měsíců, kde zákon předpokládá, že vada existovala už při předání zboží, a nebo bude argumentovat zárukou za jakost 24 měsíců, kdy se předpokládá, že v botách se chodí, ale výrobce si to nemyslí.

Přesto je často obtížné úspěšně vadné zboží reklamovat. „Ten, kdo produkuje aušusové zboží, produkuje ho obvykle stále a zákazník jde a koupí si další aušus,“ vysvětlila koloběh vadných věcí děkanka právnické fakulty, podle níž je právní a obchodní kultura v ČR na nízké úrovni a zemi by byl zapotřebí spotřebitelský arbitr, který by rozhodoval autoritativně.

Jako první ocenil Seluckou moderátor debaty poslanec Patrik Nacher (ANO11), který téma rozvinul, protože o něm napsal knihu: „Některé společnosti vyrábí ve zboží kurvítka. Cílem je rychle prodat, cíl je obrat,“ upozornil Nacher.

Spotřebitelem je každý z nás každý den a každý je tyto problémy nucen denně řešit, shodovali se přednášející.

Kdybyste tak 10% času věnovali nájemníkům…

Ne zcela nadšen byl z debaty další vystupující, zástupce veřejné ochránkyně práv JUDr. Stanislav Křeček, který svoji řeč uvedl „povzdechem“: Nevím, zda je ochrana spotřebitelů velká nebo malá. Kdyby se tak 10% času, který se věnuje spotřebitelům, věnovalo nájemním vztahům,“ upozornil na zásadní problém.

Také v tomto oboru ale podle něho bohužel platí, co bylo řečeno Seluckou: „Platí, co bylo řečeno. Právní úprava je dokonalá, ale nelze se jí domoci,“ potvrdil. „Nájemníci navíc nemohou hlasovat nohama,“ vysvětlil, že nájemníci na rozdíl od nakupujících mnohé služby a zboží často nemají svobodu volby.

Poté průvodkyně sympoziem advokátka a předsedkyně Unie rodinných advokátů Daniela Kovářová v souvislosti s blokem přednášejících z České obchodní inspekce připomněla vystřídání zásady římského práva „spotřebitel musí být na pozoru“ na současnou zásadu „na pozoru se musí mít prodávající“.

Sněmovnu čeká bouřlivou debata

V rámci sympozia rovněž vystoupil náměstek ministra spravedlnosti Jeroným Tejc, který se za ministerstvo přihlásil k věcnému záměru zákona o hromadných žalobách, který vláda schválila ve středu 4. dubna 2018. Podstatné body tohoto záměru vyložil s tím, že zcela jistě jde o výbušné téma a debata ve sněmovně bude bouřlivá.

To se ostatně projevilo už na sympoziu, kdy poslanec Patrik Nacher uvedl, že má jiný filozofický pohled na věc a na rozdíl od věcného záměru, který obsahuje principy opt-in a opt out si myslí, že tento nový nástroj má být jednoduchý a srozumitelný, což je podle něho výhradně opt-in princip. Znamená to také, že spotřebitel vyvine nějaké úsilí stejně jako u reklamace.

Irena Válová