Přehledně: Jaké změny navrhují poslanci v oddlužovací novele?

Více než třicet pozměňovacích návrhů shromáždil zatím ústavně právní výbor k novele insolvenčního zákona. Většina z nich, okolo 80 % z nich směřuje k menší byrokratizaci a ke zjednodušení celého procesu. Zbytek tvoří „politické“ pozměňovací návrhy, které mají za cíl buďto zmírnit podmínky oddlužení, nebo naopak zvýšit hranici pro uspokojení věřitelů. Po dohodě ústavně – právního výboru Poslanecké sněmovny mohou poslanci předkládat další pozměňovací návrhy do 15. září.

Zřejmě nejzásadnější je pozměňovací návrh poslanců Taťány Malé a Patrika Nachera (oba ANO), kteří požadují zrušení sedmileté varianty a její částečné přesunutí do pětileté varianty. Podmínkou je vynakládání veškerého úsilí k uspokojení věřitelů a vyvratitelná domněnka při uhrazení 30 % pohledávek.

Některé návrhy by znamenaly naopak pro dlužníky zpřísnění. V případě, že byl
v předchozím insolvenčním řízení identifikován dlužníkův nepoctivý záměr, měla by výluka činit pět let, místo dnes navrhovaných tří, jak navrhuje zpravodaj k zákonu Jan Chvojka (ČSSD). Podvýbor ani ministerstvo naopak nepodpořili další Chvojkův návrh, aby maximální výše dluhů pro vstup do oddlužení byla 1,1 milionu Kč, tedy polovina oproti návrhu. Ministerstvo nesouhlasí s návrhem poslance Marka Výborného, který počítá se zvýšením procentuální hranice uspokojení pohledávek pro splnění oddlužení z navrhovaných 50 % na 66 % ve variantě tříleté délky plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.

Z dílny poslanců Malé a Nachera je rovněž návrh na zajištění pohledávky z kauce z nájmu. První varianta umožňuje započtení kauce do schválení oddlužení. Varianta druhá řadí pronajímatele mezi zajištěné věřitele.

Navrhují rovněž zjednodušení sepisu návrhu na povolení oddlužení zrušením povinnosti předkládat seznam závazků.

Jan Bauer (ODS) navrhuje, aby v rámci srážek z příjmů podnikatelů bylo postihováno primárně ze zjištěného zisku. Od přijetí tohoto návrhu je odvislý pozměňovací návrh Marka Bendy a Marka Výborného, kdy insolvenční správce má ve zprávě pro oddlužení navrhovat a odůvodňovat výši zálohové srážky z podnikatelských příjmů.

Zpravodaj k novele Jan Chvojka (ČSSD) navrhuje výslovnou úpravu hodnoty chráněného obydlí.

Předseda ústavněprávního výboru Marek Benda (ODS) a předseda podvýboru pro exekuce, insolvence a oddlužení Marek Výborný (KDU-ČSL) přiházejí s komplexní úpravou doručování, která by měla stanovit obecná pravidla. Cílem je ulehčit insolvenčním soudům a zjednodušit administraci oddlužení.

Další z Výborného návrhů spočívá v posunu vydání vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení v oddlužení.

Výborný je i autorem pozměňovacího návrhu, podle něhož se zajištění věřitelé uspokojují jen z výtěžku zpeněžení zajištění.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Dušan Šrámek