Dokument: Jak bude vypadat reorganizace Ministerstva spravedlnosti?

Ministerstvo spravedlnosti Foto: MSp

Reorganizace Ministerstva spravedlnosti ČR (MSp) dospěla do finální podoby. Jak Česká justice již informovala, zaniknou sekce justiční a legislativní, sekce trestní politiky, sekce mezinárodní a ústavněprávní a sekce ekonomická. Zaniknou také tři odbory a šest oddělení.

Od prvního ledna příštího roku by MSp mělo mít tři odborné náměstky – pro sekce legislativní, dohledu a justice a pro sekci provozní a právní –  a jednoho náměstka pro politiku. Končí také ředitelé odborů justičního dohledu, exekučního dohledu a mezinárodní spolupráce a Evropské unie, vedoucí oddělení trestního přezkumu, soudního dohledu, právnických profesí, kontrol exekutorských úřadů, stížností na činnost soudních exekutorů a oddělení mezinárodních organizací. Nově by se měly zřídit odbory dohledu a kárné agendy a elektronizace justice, oddělení civilního práva procesního a insolvenční legislativy, justičního dohledu, oddělení exekutorů, notářů a advokátů a oddělení elektronizace justice.

Čtěte také: Spravedlnost přijde o dva náměstky, plánuje Kněžínek

„V rámci zefektivnění řízení resortu a správy jednotlivých klíčových agend byla zvážena vhodnost současné organizační struktury ministerstva. Analýzou stávající struktury rozdělení resortu do 4 (5 včetně sekce státního tajemníka) sekcí bylo dospěno k závěru, že tato nedůsledně sleduje klíčové oblasti činnosti resortu, disproporčně klade důraz na činnosti, které zákon ministerstvu neukládá, naopak nedostatečně akcentuje výkon činností, které je povinno ministerstvo ze zákona vykonávat a u nichž tak dochází k jejich poddimenzován,“ argumentuje se v materiálu MSp k reorganizaci, který má Česká justice k dispozici. „Jakožto klíčové oblasti činností MSp byly identifikovány I. legislativa, II. dohled a licencování a III. provozně správní agenda. Identifikovaným klíčovým oblastem činnosti musí odpovídat zejména struktura a systém řízení resortu, a to již na vrcholné úrovni sekcí. Cílem navrhované změny je tak optimalizace řízení a chodu resortu prostřednictvím reorganizace sekcí ministerstva – zrušení současných 4 „odborných“ sekcí (vyjma sekce státního tajemníka, kterou nelze zrušit) a vznik 3 nových „odborných“ sekcí,“ uvádí se dále v materiálu.

Podle informací České justice se počítá s tím, že do výběrových řízení na náměstky se přihlásí dosavadní náměstek legislativní a justiční sekce Michal Franěk a vrchní ředitelka Klára Cetlová, velmi pravděpodobně také náměstek mezinárodní sekce Jäger, který ovšem není na žádnou z vedoucích funkcí favoritem.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

(pd)